Meniu Principal

Energie regenerabilă produsă pe terenuri agricole degradate

Terenurile agricole degradate pot fi utilizate pentru producerea energiei regenerabile

Am votat astăzi în plenul Camerei Deputaților, în calitate de cameră decizională, un proiect de lege inițiat de reprezentanții PNL pentru modificarea şi completarea Legii 18/1991, care va permite construirea de parcuri pentru producerea energiei regenerabile pe terenuri agricole de clasa a III-a, a IV-a și a V-a de calitate, având categoria de folosință arabil, pășune, vii și livezi, precum și pe cele amenajate cu lucrări de îmbunătățiri funciare. Prin adoptarea propunerii legislative înlesnim procesul administrativ și de normare în domeniul producerii de energii regenerabile și oferim totodată cadrul legal pentru dezvoltarea unor facilități largi de producere a energiei regenerabile pe terenurile agricole din extravilan, încurajând astfel investițiile în domeniu. Proiectul de lege este în deplină concordanță cu Directivele Europene și are și girul Senatului care, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat inițiativa în şedinţa din data de 2 februarie 2022.

Vetuța Stănescu – Deputat PNL Hunedoara