Meniu Principal

LEGI IMPOTRTANTE, ADOPTATE ÎN CAMERA DEPUTAȚILOR

O inițiativă legislativă deosebit de importantă adoptată azi în plenul Camerei Deputaților a fost Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.19/2024 pentru modificarea şi completarea Legii nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice PL-x nr. 161/2024.
Votul a fost acordat în unanimitate.
Modificările propuse asupra Legii nr. 422/2001 au ca obiectiv principal îmbunătățirea eficienței procesului de protejare a monumentelor istorice, adaptând legislația la cerințele actuale și particularitățile specifice identificate în gestionarea acestor obiective culturale. Aceste modificări vizează eficientizarea procesului de protejare a monumentelor istorice, notificarea publică a deciziilor de clasare de urgență și redistribuirea responsabilităților în cadrul Ministerului Culturii, adaptând legislația la realitățile specifice.
În vederea simplificării procedurilor și alinierii la cerințele actuale, adaptate particularităților identificate în gestionarea și protejarea monumentelor istorice, se propune introducerea posibilității de notificare publică pentru deciziile de clasare de urgență, în ipoteza în care monumentul istoric nu are proprietar cunoscut.
În special, în contextul eforturilor de înscriere în Lista Patrimoniului Mondial UNESCO a bunului cultural „Frontiera Imperiului Roman – Dacia” și în cazul monumentelor fără proprietar cunoscut, această măsură permite luarea rapidă a măsurilor urgente necesare pentru salvarea bunurilor imobile aflat în pericol iminent de distrugere sau de alterare fizică.
Camera Deputaților a fost decizională. Legea merge la promulgare.
Ilie Toma, deputat PSD