Meniu Principal

În atenția cetățenilor Municipiului Deva !

SPIGM Deva acordă o atenţie deosebită amenajării şi întreţinerii spațiilor verzi

S.P.I.G.M. Deva vă informează că în perioada 02-03.06.2022 a efectuat lucrări de întreținere și curățenie în mai multe zone din municipiul Deva. Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva exercită, în conformitate cu competenţele ce îi revin potrivit legii, prerogativele şi răspunderile privind adoptarea politicilor şi strategiilor de dezvoltare a serviciilor publice, respectiv modul de administrare a serviciilor prestate în municipiul Deva.

Pentru a facilita accesul și desfășurarea activităților specifice de întreținere vă rugăm să evitați parcarea autoturismelor în intervalul orar 07:30 – 15:30 în zonele menționate. Vă mulțumim !

Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva