Meniu Principal

Consiliul Județean Hunedoara convocat în ședință ordinară

Consiliul Județean Hunedoara este convocat joi, 30 mai 2024, ora 13.00, în ședință ordinară, în Sala Mare de ședințe a instituției, cu următorul proiect al ordinii de zi:
1. Proiect de hotărâre privind desemnarea membrului titular şi a membrului supleant, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Hunedoara în comisia de examinare pentru proba scrisă, practică sau clinică pentru ocuparea posturilor vacante de şef Serviciu de Prevenire a Infecțiilor Asociate Asistenței Medicale, șef Secție Pneumologie, șef Secție Urologie, șef Secție Medicină Internă, șef Secție Cardiologie, șef Secție Oncologie Medicală și șef Laborator de Analize Medicale la Spitalul Județean de Urgență Deva;
2. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuţie al bugetului propriu al judeţului Hunedoara şi a situaţiilor financiare anuale, inclusiv anexele la acestea, ale Consiliului Judeţean Hunedoara şi instituţiilor publice aflate în finanţarea acestuia, la 31 decembrie 2023;
3. Proiect de hotărâre privind aprobarea asocierii Județului Hunedoara, prin Consiliul Judeţean Hunedoara, cu Municipiul Hunedoara, prin Consiliul Local al Municipiului Hunedoara, în vederea finanțării în comun a evenimentului de interes județean „Zilele Hunedoarei”;
4. Proiect de hotărâre privind stabilirea modului de administrare a unui teren aflat în domeniul public al județului Hunedoara și aprobarea unui act adițional la Contractul de administrare încheiat între Județul Hunedoara prin Consiliul Județean Hunedoara și Direcţia Generală de Asistenţă Socială şi Protecţia Copilului Hunedoara;
5. Planul strategic al Autorității Teritoriale de Ordine Publică pe anul 2024;
Întrebări, interpelări.
Documentele de ședință pot fi consultate la următorul link: