Meniu Principal

Viorel Sălan: Lucrări în Comisia pentru apărare

Ieri, a avut loc şedinţa Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională. Pe ordinea de zi s-au aflat trei iniţiative legislative.

 Prima dintre acestea a fost L614/2020 – “Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.164/2020 pentru completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ”.

Principalele reglementari avute în vedere s-au referit la completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ urmărindu-se: (a) introducerea art.(364 indice 1) referitor la acceptarea donațiilor și a legatelor făcute către stat sau unitățile administrativ-teritoriale care au ca obiect bunuri ce vor intra în proprietatea privată a acestora şi (b) completarea art.510 cu un alineat referitor la exercitarea cu caracter temporar a funcțiilor publice de conducere vacanţe, pe întreaga durată a stării de alertă și pentru o perioadă de maximum 60 de zile, calculate de la data încetării stării de alertă, fără a fi necesară organizarea unor concursuri și cu notificarea prealabilă a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, cu 5 zile înainte de dispunerea măsurii.

În intervenţia pe care am avut-o, am scos în evidenţă faptul că Secretariatul General al Guvernului a transmis către Consiliul Legislativ un proiect de modificare a Ordonanţei de urgență a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ într-o altă formă decât cea aprobată în şedinţa de guvern, conţinând şi alte reglementări şi anume prelungirea mandatelor celor numiţi în funcţii publice pe perioada pandemiei şi a stării de urgenţă, fără concurs. Aceasta a doua reglementare nu a fost conţinută în textul aprobat iniţial în şedinţa de guvern, ci a fost adăugată ulterior. Ca urmare am propus un aviz negativ, care a fost şi adoptat prin votul majorităţii membrilor prezenţi.

Al doilea act normativ în dezbatere a fost L611/2020 – “Propunere legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice”.

Completarea propusă se referă la prelungirea termenului de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice pentru cetăţenii români rezidenţi în Europa. Astfel că în cazul vehiculelor al căror termen de valabilitate a inspecţiei tehnice periodice a expirat în perioada cât se aflau în afara teritoriului României, interdicţia de a circula pe drumurile publice se aplică după 24 de ore de la data intrării vehiculului în ţară. A fost adoptat un raport de admitere cu amendamente. Reprezentanţii PNL şi USR s-au abţinut.

Cea de a treia iniţiativă dezbătută a fost L613/2020 – “Proiect de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice”.

În esenţă, modificarea Guvernului propune ca vârstă pentru a conduce un camion să fie redusă de la 21 de ani la 18. În discuţii a fost evidenţiat faptul că a da pe mâna unui tânăr de 18 ani un camion sau un autobuz cu 50 de persoane reprezintă un risc prea mare, în special dacă se ţine cont de starea infrastructurii rutiere din România.

Ca urmare am propus un raport de respingere a acestei propuneri legislative, care a fost adoptat prin vot.