Meniu Principal

Viorel Salan: Am desfășurat ieri online ședința Comisiei de apărare, ordine publică și siguranță națională

În cadrul lucrărilor comisiei, am acordat aviz cu amendamente pentru L161/2020 – “Propunere legislativă pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice”, am adoptat un raport de admitere cu amendamente pentru L120/2020 – “Propunere legislativă privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare” şi am dat un aviz favorabil pentru L187/2020- “Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.34/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență”.

La proiectul legislativ privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34/2020 am propus două amendamente, unul referitor la titlul actului normativ şi cel de-al doilea referitor la o modificare de fond. Ambele amendamente au fost admise.
La proiectul legislativ privind modificarea și completarea Legii nr.223/2015 privind pensiile militare de stat cu modificările și completările ulterioare am propus respingerea amendamentelor aduse de un coleg, dar care erau în defavoarea militarilor şi poliţiştilor, şi membrii comisiei au votat pentru respingerea lor.
Au fost de asemenea adoptate şi cele două comunicări de pe ordinea de zi: COM(2020) 66 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – “O strategie europeană privind datele” şi COM(2020) 67 final – Comunicare a Comisiei către Parlamentul European, Consiliu, Comitetul Economic şi Social European şi Comitetul Regiunilor – “Conturarea viitorului digital al Europei”.

În continuare pregătesc documentarea pentru ședința Plenului Senatului, programată pentru azi.