Meniu Principal

Titluri de proprietate pentru deținătorii terenurilor din zonele care nu au fost colectivizate

Proiectul de lege Pl-x nr. 354/2022, pe care l-am inițiat alături de colegul meu – deputatul PNL Florin Roman,  ce permite emiterea titlurilor de proprietate pentru deținătorii terenurilor din zonele care nu au fost colectivizate, a primit aviz favorabil din partea Comisiei pentru agricultură și a Comisiei juridice din Camera Deputaților.

Inițiativa legislativă de modificare și completare a Legii fondului funciar restabilește situația reală a proprietății asupra terenurilor, care nu este reflectată în mod real în evidențele de carte funciară sau în registrele agricole. În plus, are implicații directe și în realizarea unor obiective de interes național sau local pentru dezvoltarea infrastructurii și promovarea unor investiții, precum și accesarea de fonduri europene. Actuala reglementare este deficitară, nu respectă principiul universalității și nu rezolvă problema proprietății imobilelor care urmează să fie expropriate în procedurile de expropriere pentru utilitate publică.

După intrarea în vigoare a Legii nr. 165/2013, opinia Autorității Naționale pentru Restituirea Proprietăților exprimată în adrese înregistrate la Instituția Prefectului, titlul de proprietate se poate emite autorilor inițiali sau moștenitorilor acestora pentru suprafețele de teren intravilan sau extravilan aferente zonelor necooperativizate, care nu au fost reconstituite în temeiul legilor fondului funciar și sunt în posesia persoanelor fizice conform înscrierilor din cartea funciară. Tocmai această nedreptate este corectată acum prin inițiativa legislativă promovată, în condițiile în care în multe cazuri în aceste zone lipsesc tocmai extrasele de carte funciară.

Proiectul de lege pe care l-am inițiat permite ca titlul de proprietate să poată fi emis autorilor inițiali sau moștenitorilor acestora pentru suprafețele de teren intravilan sau extravilan aferente zonelor necooperativizate, care nu au fost reconstituite în temeiul legilor fondului funciar și sunt în posesia persoanelor fizice.

Astfel, conform modificărilor propuse, deținătorii terenurilor din zonele care nu au fost cooperativizate pot solicita, la cerere, comisiei județene emiterea titlului de proprietate astfel:

  1. a) dacă deţinătorii sau moştenitorii acestora figurează cu terenul în registrele agricole sau registrele cadastrale şi în evidenţele fiscale;
  2. b) terenul nu face parte din domeniul public sau nu a fost înscris în evidenţe ca fiind în domeniul privat al statului sau al unităţilor administrativ-teritoriale;
  3. c) nu fac obiectul cererilor de reconstituire sau constituire a dreptului de proprietate de către alte persoane.

Deputat Vetuța Stănescu,

Președinte PNL Hunedoara« (Stirea anterioara)