Meniu Principal

Rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare

Lucrări în Comisia pentru Apărare, Ordine Publică și Siguranță  Națională

 Ieri, la primul punct al ordinii de zi a şedinţei Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, s-a aflat propunerea de rectificare bugetară a Guvernului Orban: L578/2020 “Proiect de lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.135/2020 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2020, modificarea unor acte normative şi stabilirea unor măsuri bugetare”.

Am propus un aviz negativ şi am afirmat că nota de fundamentare care însoţeşte proiectul de lege nu argumentează urgenţa actului normativ , de asemenea nu respectă Legea salarizării unitare nr. 153/2017 şi nu sunt alocate fonduri pentru majorarea salariilor cadrelor didactice cu începere de la 1 septembrie a.c., aşa cum prevede legea adoptată de Parlament.

Avizul negativ a fost adoptat cu majoritatea voturilor membrilor prezenţi.

Am mai acordat negativ şi unui alt proiect de lege depus de guvern: L552/2020 – “Proiect de lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.145/2020 pentru modificarea și completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, a Ordonanței de urgență a Guvernului nr.158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, pentru abrogarea unor prevederi legale, precum și pentru stabilirea unor măsuri în domeniul sănătății”. Aici principalul argument l-a constituit Decizia Curţii Constituţionale a României nr. 229/2020 care a dispus abrogarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 25/2020.

Avizul negativ a fost votat de majoritatea membrilor prezenţi.

Comisia a mai adoptat şi un raport de respingere pentru L521/2020 – “Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat”.