Meniu Principal

Reabilitarea Colegiului Național de Informatică «Traian Lalescu» din Hunedoara

A fost semnat contractul de finanțare pentru „Reabilitarea / modernizarea / dotarea unităților de învățământ obligatoriu (învățământ primar și gimnazial) din municipiul Hunedoara – Colegiul Național de Informatică «Traian Lalescu» – clădire învățământ primar + clădire învățământ gimnazial”.

 Valoarea totală a investiției este de 8.249.809 lei

 Vor fi refăcute două clădiri cu regim de înălțime S+P+1E, una cu o suprafață desfășurată de 1.328 mp și cealaltă de 1.163 mp, ale Colegiului „Traian Lalescu”, de pe strada Victoriei nr. 23.

Sunt prevăzute: consolidarea elementelor de structură, demolări parțiale și recompartimentări, reabilitarea termică a elementelor de anvelopă (izolarea termică a fațadelor – parte opacă și vitrată), termoizolarea planșeelor, reabilitarea sistemului de încălzire și furnizare a apei calde de consum, refacerea finisajelor interioare, înlocuirea tâmplăriei interioare, reabilitarea / modernizarea instalației electrice și de iluminat, înlocuirea circuitelor electrice deteriorate / subdimensionate, crearea de facilitați pentru persoanele cu dizabilități (rampă de acces, platformă oblică mobilă, grup sanitar) și amenajări exterioare.

De asemenea, prin proiect va fi realizat un teren multisport cu gazon sintetic și vor fi achiziționate diferite echipamente necesare procesului educațional.

Peste 660 de elevi se vor bucura de infrastructura modernizată.

Valoarea totală a investiției este de 8.249.809 lei, din care 7.943.796 lei reprezintă finanțare nerambursabilă, prin #Regio-POR 2014-2020, Axa prioritară 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Durata de implementare – 24 de luni.

Beneficiar – Primăria Municipiului Hunedoara.