Meniu Principal

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sprijină financiar fermierii români

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale continuă și în anul 2019 sprijinirea financiară a fermierilor, prin acordarea de forme de sprijin conforme cu prevederile legislației Uniunii Europene având ca sursă financiară fondurile europene și bugetul național, după cum urmează:

-Scheme de plăți directe din Fondul European de Garantare Agricolă;

-Ajutoare naționale tranzitorii (ANT), în sectoarele vegetal și zootehnic, având ca scop creșterea veniturilor producătorilor agricoli;

-Ajutor de stat pentru achiziționarea motorinei cu acciză redusă;

-Ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor, în scopul îmbunătățirii calității genetice a efectivelor de animale și implicit a potențialului de producție la rasele de animale care au întocmite programe de ameliorare;

-Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a produsului „tomate în spații protejate”;

-Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a producției de usturoi;

-Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de porci din rasele Bazna și Mangalița în vederea producerii cărnii de porc;

-Ajutor de minimis pentru aplicarea programului de susținere a crescătorilor de ovine pentru comercializarea lânii;

-Program de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție;

-Program de susținere pentru activitatea de reproducție, incubație și de creștere în sectorul avicol;

-Ajutor financiar, din Fondul European de Garantare Agricolă, organizațiilor de producători și altor forme asociative pentru comercializare din sectorul fructelor și legumelor;

-Programul național de sprijin în sectorul vitivinicol (PNS 2019-2023);

-Programul național apicol 2017-2019 pentru achiziționarea de medicamente, mătci, familii de albine, stupi și accesorii apicole;

-Programul de încurajare a investițiilor din zona montană (Legea nr. 334/2018);

-Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și/sau prelucrare a laptelui în zona montană (Legea nr. 296/2018);

-Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare, spălare și prelucrare primară de lână și piei în zona montană (Legea nr. 330/2018);

-Program de investiții pentru înființarea unităților de capacitate mică pentru sacrificarea animalelor și/sau prelucrarea cărnii în zona montană (Legea nr. 331/2018);

-Program de investiții pentru înființarea stânelor montane (Legea nr. 332/2018);

-Program de investiții pentru înființarea centrelor de colectare și prelucrare primară a fructelor de pădure, a ciupercilor și/sau plantelor medicinale și aromatice din flora spontană și/sau de cultură în zona montană (Legea nr. 333/2018).

Detaliile complete despre condițiile și procedurile de accesare ale schemelor, ajutoarelor și programelor din exercițiul bugetar 2019 se pot obține de la Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale sau de la Direcțiile pentru Agricultură din toată țara.

Ilie Toma,

Deputat PSD Hunedoara