Meniu Principal

LUCRĂRI ÎN COMISIA PENTRU APĂRARE

Pe ordinea de zi a ședinței Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională s-au aflat mai multe inițiative legislative. Am să mă refer doar la cele mai importante dintre ele.
Primul proiect legislativ dezbătut a fost Pl-x 124/28.02.2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.346/2006 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale.
Este o inițiativă a deputaților PSD printre care mă aflu și eu. Aceasta vizează trecerea Spitalului Universitar de Urgenţă Militar Central “Dr. Carol Davila” în subordinea nemijlocită a ministrului apărării naționale. În expunerea de motive pe care am făcut-o în susținerea inițiativei am scos în evidență faptul că spitalul a mai funcționat în această manieră până în 2018 și s-a văzut că soluția este benefică, atât pentru personalul medical, cât și pentru pacienți. Dat fiind această situație, am propus un raport favorabil și a fost adoptat.
O altă propunere discutată a fost PL-x 746/05.12.2022 Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.148/2022 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de paşapoarte şi serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi înmatriculare a vehiculelor, precum şi a Ordonanţei Guvernului nr.84/2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor.
Obiectul de reglementare a reprezentat-o eficientizarea activităților instituțiilor respective. Am subliniat în intervenția mea că sunt introduse în principal atribuții ținând de furnizarea datelor de identificare a persoanelor privind OG nr. 195/ 2002, precum și a datelor de identificare a vehiculelor solicitate de autoritățile publice operatorii acestora și alte persoane juridice, dar și pentru funcționarea mai bună a celor două structuri. Totodată am scos în evidență că și din punctul de vedere exprimat de Ministerul Afacerilor Interne, observațiile făcute au fost luate în considerare și introduse în text. Ca urmare am propus un raport favorabil, care a fost adoptat.
Următorul act normativ pe ordinea de zi a fost Pl-x 4/01.02.2023 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.121/1998 privind răspunderea materială a militarilor.
În dezbateri, am scos în evidență faptul că în textul ordonanței care se modifică o serie de termeni folosiți s-au perimat de la momentul inițial al adoptării ei și până azi. Am exemplificat menționând schimbarea denumirii “Ministerul de Interne” cu “Ministerul Afacerilor Interne” sau termenul “pregătire de luptă” cu “proces de instruire”. De asemenea introducerea categoriei de “soldați și gradați profesioniști voluntari”. Și ceea ce este foarte important, după 1998, o parte a personalului MAI și Ministerului Justiției nu mai au calitatea de cadre militare, ci de funcționari de stat cu statut special. Situația aceasta a creat multe probleme în instanțe. Ca atare Curtea Constituțională a constatat prin Decizia nr. 34/2016 că foarte multe sintagme din textul Ordonanței sunt neconstitutionale. Se adaugă și punerea de acord a unora dintre prevederi cu Codul de procedură penală.
Am propus un raport favorabil și a fost adoptat.
Următoarea propunere legislativă a fost PL-x 430/29.06.2022 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri.
Am considerat că este o inițiativă bună pentru că obiectul îl reprezintă agravarea pentru infracțiunile legate de traficul și consumul de droguri. Am considerat că este bine să înăsprim sancțiunile legate de acest flagel social care a început să se facă simțit și în unitățile școlare. Am propus un raport favorabil care a fost adoptat.
Ultima propunere la care aș dori să mă refer este Pl-x 43/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Am propus un raport favorabil și a fost aprobat.