Meniu Principal

Iulius Firczak: Brokerii – incluși pentru a beneficia de garanții în cadrul programului pentru IMM Invest

Brokerii de asigurări și de credite au acces la cele 2 măsuri de granturi europene nerambursabile

Comisia de Buget Finanțe a Camerei Deputaților a dezbatut și aprobat, la finele lunii trecute, amendamentul propus de UNSICAR – Uniunea Națională a Societăților de Intermediere și Consultanță în Asigurări privind completarea cu codul CAEN 6622 a anexelor 2 si 3 la OG 130. Astfel, agenții și brokerii de asigurări au fost incluși pentru a beneficia de garanții în cadrul programului pentru întreprinderile mici și mijlocii – IMM Invest.

Propunerea a fost promovată de Iulius Marian Firczak, membru în Comisia pentru Buget, Finanţe şi Bănci în Parlamentul României, deputat din partea Uniunii Culturale a Rutenilor din România

„Propunerea s-a votat în Comisie și apoi în plen PL-x 500/2020 care aprobă Ordonanța de Urgență 130/2020 privind granturile europene nerambursabile pentru depășirea crizei provocate de COVID-19. La initiativa UNSICAR am susținut în Comisie un amendament prin care la măsura 2 „Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru” și la masura 3 „Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor” au fost introduse și codurile CAEN 6622 Brokeri de asigurări (și agenți) și 6619 Brokeri de credite. Amendamentul a fost votat în Comisie și apoi legea a fost votată în Plen, în aceeași zi. Astfel, Brokerii de asigurări și de credite au acces la cele 2 măsuri de granturi europene nerambursabile”, a declarat Iulius Marian Firczak, Deputat în Parlamentul României.

Ordonanța stabilește criteriile de alocare a fondurilor europene aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, în contextul crizei provocate de COVID-19 pe cele trei măsuri:

Masura 1 – Microgranturi acordate din fonduri externe nerambursabile

“Sunt în valoare de 2.000 euro, se acordă o singură dată sub formă de sumă forfetară.
Fondurile totale sunt de 100.000.000 euro din care 85.000.000 din bugetul Programului Operațional Competitivitate și 15.000.000 cofinanțare de la bugetul de Stat.
Categoriile de beneficiari sunt: întreprinderile mici și mijlocii, PFA, ONG-uri dacă au fost implicate în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticați cu COVID-19, care nu au beneficiat de stimulentul medical acordat în baza Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19”, a precizat Iulius Marian Firczak.

Masura 2 – Granturi pentru capital de lucru

Pe Măsura 2 va fi disponibil un buget de 350 milioane euro, din fonduri UE şi de la bugetul de stat, din care se vor acorda granturi pentru capital de lucru de câte 2.000-150.000 de euro unor ONG-uri din domeniul învăţământului şi unor IMM-uri.

“Fondurile alocate pentru granturile destinate capitalului de lucru sunt în valoare de 350.000.000 euro, din care 265.000.000 euro fonduri UE nerambursabile și 42.500.000 euro fonduri de la bugetul de stat și coparticipare de 42.500.000 euro de la beneficiari”, a menționat deputatul UCRR.

Sunt acordate beneficiarilor: pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 5.000 si 13.500 euro, valoarea grantului este de 2.000 euro; pentru IMM-urile cu cifra de afaceri aferentă anului 2019 cuprinsă între 13.501 si 1.000.000 euro, valoarea grantului se stabilește în procent de 15% din cifra de afaceri și nu poate depăși suma de 150.000 euro. Pentru IMM-urile cu cifra de afaceri cu echivalentul în euro de peste 1 milion de euro, valoarea maximă a ajutorului este de 150.000 euro.

Masura 3 – Granturi pentru investiții acordate IMM-urilor

Fondurile totale alocate pentru granturile destinate investițiilor sunt în valoare de 550.000.000 euro, din care 415.870.000 euro se alocă din bugetul POC 2014-2020 si 62.380.500 cofinanțare de la bugetul de stat și 71.749.500 euro contribuția proprie.

“Prin granturi pentru investiții se întelege sprijin din fonduri externe nerambursabile destinate beneficiarilor care implementează investiții în domeniul curent de activitate sau într-un domeniu diferit de activitate, necesare pentru: extinderea capacităților de producție existente, precum și pentru extinderea capacităților de prestări servicii; realizarea de unități noi ale capacităților de producție existente, precum și pentru realizarea unor unități noi de prestare servicii; reabilitarea/modernizarea unităților de producție existente, precum și pentru reabilitarea/modernizarea unor unități noi de prestare servicii.
Granturile pentru investiții se acordă pe proiect și beneficiar și au o valoare cuprinsă între 50.000 euro și 200.000 euro, în funcție de nevoile de finanțare ale proiectelor de investiții depuse”, a completat Iulius Marian Firczak, deputat UCRR.

Ministrul Economiei a subliniat că firmele aplicante la granturile de câte 2.000-150.000 de euro trebuie verificate dacă îndeplinesc condițiile de eligibilitate.