Meniu Principal

Interpelare: Inundațiile din Vața de Jos și Baia de Criș și situația oamenilor afectați de aceste calamități

Stimate domnule prim-ministru, Stimate domnule ministru,

Inundațiile din urmă cu câteva săptămâni din județul Hunedoara, care au afectat din nou localitățile Vața de Jos și Baia de Criș, sunt ultimele dintr-o serie de calamități repetitive care au pus în pericol viața cetățenilor din zonă și au produs pagube materiale însemnate. Astfel de fenomene au avut loc începând cu anul 2016 și s-au repetat în 2018, 2020, 2021 și 2022, reușind, din păcate, să curme viața unei femei în august 2018. Pe data de 10 martie 2023 s-a organizat o întâlnire de lucru cu privire la situația inundațiilor cu participarea mai multor instituții locale și alți actori relevanți. Am constatat cu regret, însă, că Instituția Prefectului Județului Hunedoara nu a fost reprezentată la nivelul conducerii, de către prefect sau un subprefect, ci de personal contractual.

În cadrul întâlnirii, Primăria Vața de Jos a prezentat estimările instituției privind daunele materiale cauzate de inundații în perioada 2016-2023, acestea ajungând la10.367.247,35 lei. Reprezentanții locali au afirmat că au realizat rapoarte de sinteză și memorii cu privire la aceste pagube, pe care le-au înaintat Guvernului României, Ministerului Mediului,  Apelor Române, Instituției Prefectului Județului Hunedoara și Consiliului Județean Hunedoara, însă nu au primit sprijinul necesar din partea acestora pentru a soluționa în totalitate problema. Drept urmare, sute de hunedoreni trăiesc cu frica de inundații și că munca pentru care au trudit toată viața se poate risipi din nou. Mai mult decât atât, reprezentanții locali au realizat și diferite studii prin care au propus soluții pentru a preveni ca inundațiile să se mai repete, însă proiectele nu au mai primit finanțare în ultimii ani.Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, a realizat o vizită de lucru în zonă, la 31martie 2022, cu ocazia inaugurării barajului de la Mihăileni(http://www.mmediu.ro/articol/inaugurarea-barajului-de-la-mihaileni/5101), însă, cu toate acestea, barajul încă nu este funcțional. Cu ocazia acelei deplasări, domnul ministru nu a vizitat și cele două localități afectate de inundații, anume Vața de Jos șiBaia de Criș, localități care nu se află la distanță mare față de barajul de la Mihăileni. Prin urmare, solicit Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor, să realizeze o vizită încele două localități pentru a analiza situația din teren. Calamitățile au început să se producă în urmă cu șapte ani, iar acestea se repetă de fiecare dată când are loc o ploaie mai puternică. Autoritățile locale nu cunosc dacă acestea se produc din cauza unor defrișări pe versanți, a alunecărilor de teren sau dacă acestea se întâmplă din alte cauze generate de intervenția omului. De aceea, trebuie luate imediat măsuri, astfel încât aceste fenomene să nu mai provoace daune comunității. Situația cetățenilor care sunt afectați de aceste inundații trebuie rezolvată urgent, întrucât aceștia nu mai pot trăi cu emoții și cu teama unor alte inundații, care le pot lua casele și le pot pune viața în pericol. Având în vedere situația expusă,stimate domnule prim-ministru, stimate domnule ministru, vă adresez următoarele întrebări:

1. Ce demersuri concrete a realizat Instituția Prefectului Județului Hunedoara și autoritățile guvernamentale care sunt prezente în județul Hunedoara pentru a afla cauzele inundațiilor din ultimii ani din localitățile Vața de Jos și Baia de Criș ?

2. Ce demersuri a întreprins Instituția Prefectului Județului Hunedoara în urma celor mai recente inundații din 19 ianuarie 2023 ?

3. De ce nu a făcut posibil Guvernul României ca lucrările pentru consolidarea Văii Ciungani și a satului Prăvăleni să fie finanțate din Fondul de rezervă aflatla dispoziția Guvernului, ținând cont de urgența situației ?

4. În cât timp ar urma să fie finanțate proiectele pentru finalizarea lucrărilorpentru prevenirea inundațiilor ?

5. Care este cuantumul financiar de care ar trebui să beneficieze cetățeniiafectați de calamitățile naturale drept despăgubire ?

6. Care este termenul de soluționare a despăgubirilor pentru hunedorenii a cărorproprietăți au fost afectate în urma inundațiilor (de pe raza comunelor Vața deJos și Baia de Criș) ?

Am atașat acestei interpelări Rapoartele de Sinteză de la Primăria Vața de Jos.Vă rog să îmi comunicați răspunsul în scris.

Cu aleasă considerație, Natalia-Elena INTOTERO,

Deputat PSD Hunedoara Președintele Comisiei pentru Învățământ