Meniu Principal

DEVA : COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ

HOTĂRÂREA NR. 11 din 27 martie 2020 a Comitetului Local pentru Situații de Urgență al Municipiului Deva

 COMITETUL LOCAL PENTRU SITUAȚII DE URGENȚĂ AL MUNICIPIULUI DEVA

Având în vedere:
Situația la nivel global și național cu privire la infecția cu coronavirus Covid-19, ţinând cont de evoluţia epidemiologică la nivelul teritoriului României, precum şi de prognozele de creştere a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV-2,
Adresele Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara din data de 27.03.2020;
Luând în considerare Hotărârea nr. 11 din 17.03.2020 a Comitetului Naţional pentru Situaţii Speciale de Urgenţă pentru stabilirea unor măsuri suplimentare pe baza evaluării criteriilor prevăzute la alin. 4 alin. 4 din Decretul Preşedintelui României nr. 195 din 16.03.2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României;
Văzând Hotărârile nr. 3, 4, 5, 6, 7 și 8 ale Comitetului Județean pentru Situații de Urgență Hunedoara – Departamentul pentru Situații de Urgență,
Prevederile articolului 5 alin. 3 din Legea nr. 273/2006, respectiv ”Fundamentarea, dimensionarea și repartizarea cheltuielilor bugetelor locale pe ordonatori de credite, pe destinații, respectiv pe acțiuni, activități, programe, proiecte, obiective, se efectuează în concordanță cu atribuțiile ce revin autorităților administrației publice locale, cu prioritățile stabilite de acestea, în vederea funcționării lor și în interesul colectivităților locale respective”.
În temeiul art. 51 din Decretul nr. 195 din 16 martie 2020 privind instituirea stării de urgenţă pe teritoriul României,
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență nr. 21/15.04.2004 privind Sistemul Național de Management al Situațiilor de Urgență, cu modificările și completările ulterioare,
În baza dispoziţiilor art. 8 alin. 1 şi 3 din Ordonanţa Militară nr. 2/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;
Ţinând cont şi de prevederile Ordonanţei Militare nr. 3/2020 privind măsuri de prevenire a răspândirii COVID-19;

H O T Ă R Ă Ș T E:  

Art.1. În vederea gestionării eficiente a situaţiei care a declanşat instituirea stării de urgenţă la nivel naţional și totodată pentru a limita și a diminua riscul de răspandire a numărului de cazuri de infectare în perioada imediat următoare cu coronavirusul SARS-CoV -2 în judeţul Hunedoara se impune luarea unor măsuri de către Primăria municipiului Deva în vederea alocării,de urgență, din fondul de rezervă sau după caz, din sumele colectate în contul de solidaritate deschis de Municipiul Deva la Trezoreria operativă a municipiului Deva, în scopul achiziţionării serviciilor de cazare a medicilor relocaţi de la alte unităţi sanitare, care îşi vor desfăşura activitatea la Spitalul Judeţean de Urgenţă Deva, care a devenit spital COVID-19, pentru personalul medical – secţia ATI și alte secții din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Deva, care au intrat în contact cu pacienți infectați.

Art.2. Prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului – Judeţul Hunedoara, Inspectoratului de Jandarmi Judeţean “Decebal” Hunedoara, Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă “Iancu de Hunedoara” al Judeţului Hunedoara, Direcţiei Poliţia Locală Deva.

 

PREȘEDINTE CLSU DEVA,
PRIMAR
NICOLAE-FLORIN OANCEA