Meniu Principal

CAPODOPERE ALE ARTEI RUTENE

În perioada 11-13 noiembrie 2023 am fost invitați la această manifestare a confraților noștri ruteni din Ungaria. Programul a început la Catedrala Sfântul Ștefan din Budapesta, cu binecuvântarea PS dr. Atanaz Orosz, întâistătător al Epicopiei Greco-Cato­lice Miskolc. Ansambluri corale bise­ri­cești din Slovacia, Serbia și Ungaria au prezentat cântece rutene religioase. Grupul vocal bărbătesc „Sfântul Efrem” a interpretat „Liturghia Sfân­tului Ioan Gură de Aur”, compoziția lui Miklós Mohay, membru al Academiei Maghiare de Arte.

Partea a doua a manifestării a con­tinuat la Sediul Central al Minorităților Naționale din Ungaria și la Palatul Ștefania, ambele în Budapesta. Salutul autorităților centrale ale Ungariei a fost prezentat de dr. Csaba Latorcai, mi­nis­tru adjunct și secretar de stat parla­mentar. Discursul din partea rutenilor a fost rostit de Vera Giricz, reprezentantă fără portofoliu a minorității rutene în Adunarea Națională a Ungariei (par­la­mentul maghiar). A fost adoptată De­clarația Comună a Asociațiilor Rutene din Ungaria privind codificarea în Ungaria a limbii rutene. În final, an­sambluri folclorice rutene au prezentat un program artistic.

Au fost prezenți dr. Stepan Ljavinec, președintele Congresului Mondial al Rutenilor și al Consiliului Mondial al Rutenilor, membri ai Consiliului Mondial din Serbia și Ucraina. Uniunea noastră a fost reprezentată de dr. Gheorghe Firczak, președinte UCRR, vicepre­șe­dinte al Consiliului Mondial al Rutenilor; Francisc Oscar Gal, vicepreședinte UCRR, subsecretar de stat la Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și Svetlana Mariana Mureșan, membru al CD al UCRR, președinte al Comisiei de Revizie a Consiliului Mondial al Rutenilor.

Gheorghe Firczak