Meniu Principal

CAMERA DEPUTAȚILOR: Proiect de lege cu impact în Sănătate

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 precum şi modificarea şi completarea unor acte normative cu impact în domeniul sănătăţii.
Potrivit proiectului, se urmăreşte, printre altele, asigurarea concordanţei dispoziţiilor Titlului II din Legea nr.95/2006 referitoare la modalitatea de reglementare a procesului de contractare şi de derulare a relaţiilor contractuale cu casele de asigurări desănătate pentru programele naţionale de sănătate curative, astfel încât să fie cuprinşi şi furnizorii de servicii conexe actului medical pentru persoanele cu tulburări din spectrul autist, acordarea asistenţei medicale mobile în zone izolate, greu accesibile, cu acoperire deficitară a serviciilor de sănătate, precum şi instituirea condiţiilor privind integrarea clinică a personalului didactic medico-farmaceutic.
De asemenea, în vederea asigurării finalizării proiectului „Sistem INTEGRAT de Management în Sistemul de Asigurări Sociale de Sănătate”, cod SIPOCA 729/MySMIS – 130048”, se include acest nou sistem dezvoltat de CNAS în Platforma informatică din asigurările de sănătate. Se instituie cadrul juridic necesar pentru ca ANMDMR, în calitate de autoritate competentă, să poată obţine din Sistemul Naţional de Verificare Medicamente, informaţiile cu privire la elementele de siguranţă ale unui medicament, precum şi preluarea de către structurile Institutului Naţional de Sănătate Publică şi a activităţii de notificare a suplimentelor alimentare are conţin vitamine şi minerale şi amestecuri de vitmaine şi minerale, în vederea unei abordări unitarea notificării tuturor categoriilor de suplimente.
Proiectul de lege pentru aprobarea ordonanței de urgență adoptat de Camera Deputaților a fost adoptat cu 168 de voturi “pentru”, 31 voturi “contra” și 29 de abțineri.
Viorel Sălan, deputat PSD