Meniu Principal

Biblioteca județeană antrenează mii de copii și tineri în activități culturale

Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva este una dintre cele mai performante și active instituții de cultură din subordinea Consiliului Județean Hunedoara, dacă nu chiar cea mai activă.

Biblioteca are un calendar complet al evenimentelor pentru tot anul 2022, un program anual și respectarea lui riguroasă sunt elemente esențiale pentru orice act de management cultural.

Extrem de important este faptul că cele mai multe evenimente se adresează copiilor. Într-o perioadă în care se face des trimitere la necesitatea a apropia copiii de carte, de a face ca lectura să le devină familiară, Biblioteca Județeană “Ovid Densusianu” reușește să antreneze, la nivelul întregului județ, mii de copii și tineri de vârstă școlară, până la nivelul de colegiu, în activități culturale de profunzime, cu rol major în formarea unei generații culte și educate.

Activitatea bibliotecii completează curricula școlară, prin oferta consistentă de carte, prezentată în spații moderne, renovate, în acord cu cerințele unei instituții de acest tip, la nivelul anului 2022.

În conformitate cu legislaţia în vigoare, Biblioteca Judeţeană „Ovid Densusianu” Hunedoara-Deva este bibliotecă de drept public, de tip enciclopedic, care deserveşte interesele tuturor utilizatorilor, fără deosebiri de natură etnică, religioasă, profesională etc. Pentru a-şi îndeplini misiunea, biblioteca – singura instituţie care, prin definiţie, asigură acces gratuit la informaţie – a continuat parteneriatele încheiate în perioada anterioară, iar în cursul anului trecut a stabilit acorduri cu următoarele instituții: Centrul Cultural „Drăgan Muntean” Deva; Centrul Cultural și de Creație al orașului Simeria; Centrul de Cultură și Artă al Județului Hunedoara; Colegiul Naţional Pedagogic „Regina Maria” Deva; Direcția de Administrare Monumente și Promovare Turistică a Județului Hunedoara; Liceul Tehnologic de Transport Feroviar „Anghel Saligny” Simeria; Liceul Tehnologic „Transilvania” Deva și Școala Gimnazială „Andrei Șaguna” Deva – Școala Primară Cristur, având drept scop, pe de o parte, uniformizarea ofertei culturale la nivel de judeţ, implicarea mai multor parteneri pentru a conferi o mai mare vizibilitate actului cultural şi un impact mai puternic asupra publicului ţintă, iar pe de altă parte, pentru a răspunde mai bine nevoii de cultură de înaltă calitate exprimată de comunitatea hunedoreană.

Aceste parteneriate s-au concretizat în activităţi cu un mare impact asupra hunedorenilor, ele adresându-se elevilor, studenţilor, specialiştilor în diverse domenii şi pasionaţilor de anumite teme.

Consiliul Județean Hunedoara intenționează să finalizeze noul sediu al Bibliotecii Județene “Ovid Densusianu” în zona centrală a Devei. În acest mod, biblioteca își va atinge într-o măsură și mai mare obiectivul nobil de a contribui la educația tinerilor.

Manager,

Ioan Sebastian Bara