Meniu Principal

AL XXVI-LEA SIMPOZION NAȚIONAL DE ISTORIE ȘI RETROLOGIE AGRARĂ

În perioada 22-24 iunie a.c.  avut loc la Bacău, așa cum reiese din titlu,  un simpozion național de istorie și retrologie agrară. Deoarece termenii folosiți nu sunt foarte des uzitați în spațiul public reamintim sensurile lor. Istoria agrară este știința care se ocupă cu evoluția în timp și spațiu, a agriculturii și silviculturii, a instituțiilor, relațiilor și ideologiilor agrare, precum și a vieții rurale din punct de vedere economic, tehnico-științific, social, cultural și politic. Retrologia agrară este știința care se ocupă cu studiul experienței umane acumulate în legătură cu preocupările de actualitate sau de viitor ale omenirii în domeniul agrar. Secțiunile tematice: agricultură generală, cultura plantelor, creșterea animalelor, silvicultură, apicultură și sericicultură, instituții, relații și ideologii agrare și viață rurală cuprind 85 de subdomenii, ceea ce deomnstrază caracterul interdisciplinar al acestor simpozioane. În anul 2019 se împlinesc 50 de ani de la organizarea,la Cluj-Napoca, a primului simpozion de istorie și retrologie agrară.

La Bacău, simpozionul a avut o conotație aparte. A fost omagiat Ion Ionescu de la Brad (1818-1891), agronom, economist, profesor, statistician și om politic, la Bicentenarul nașterii sale. Cunoscător al vieții rurale, Ion Ionescu de la Brad l-a consiliat pe domnitorul Alexandru Ioan Cuza (1859-1866) la promovarea și aplicarea legii pentru reforma agrară. El a fost numit inspector general al agriculturii pentru toată țara (1864-1869), funcție în care a îndrumat aplicarea reformei agrare. A condus, 22 de ani, ferma-școală de la Brad, unde a practicat o agricultură model, aplicând metode dintre cele mai avansate pentru acele timpuri. Ca deputat al țăranilor, Ion Ionescu de la Brad a militat cu energie pentru cauza locuitorilor de la sate. De asemenea, simpozionul a acordat atenția cuvenită Centenarului Marii Uniri, cuprinzând lucrări pe acest subiect. Din partea Filalei Hunedoara-Deva a SIRAR au comunicat Gheorghe Firczak, Raluca Ioana Oană și Liviu Lazăr. Lucrările au fost publicate în volumul dedicat simpozionului.

Cu acest prilej,  a avut loc Conferința Națională SIRAR. Au fost audiate și votate Raportul asupra activității societății de la Conferința anterioară până în prezent, Raportul Comisiei de cenzori, apoi a fost aleasă conducerea SIRAR. Ca președinți au funcționat dr. Eugen Mewes, 1969-1990, informal (1990-1999); dr. Petre Săbădeanu (1999-2009); dr. Ion Nițu (2009-2013); dr. Valentin Bohatereț (2013-2018). La Bacău președinte SIRAR a fost ales dr. Gheorghe Firczak.

SIRAR Filiala Hunedoara-Deva a fost creată în anul 1990. Activitatea acesteia s-a concretizat prin organizarea de trei ori a simpozionului național: 1992, 2006 și 2014, prin participarea la diversele simpozioane naționale, prin organizarea de expoziții, publicarea unor volume de istorie și retrologie agrară. Președinte al SIRAR Hunedoara-Deva a fost Gheorghe Firczak (1990-2018). În acest an a fost aleasă noua conducere a filialei președinte devenind Raluca Ioana Oană. Filiala noastră va organiza, anul viitor, simpozionul aniversar. Se împlinesc 50 de ani de când s-a desfășurat primul simpozion de istorie și retrologie agrară la Cluj Napoca.