Meniu Principal

A fost aprobată Strategia de dezvoltare a Văii Jiului

În ședința de guvern, de săptămâna trecută, a fost aprobată Strategia de dezvoltare economică, socială și de mediu a Văii Jiului pentru perioada 2022-2030.

Conform Ministerului Proiectelor si Investițiilor Europene, acest document propune reconfigurarea socio-economică a celor 6 unităţi administrativ-teritoriale (UAT) din județul Hunedoara: orașele Uricani, Aninoasa și Petrila, respectiv municipiile Lupeni, Vulcan și Petroșani.

Măsurile propuse în Strategie vizează:

 Crearea unui climat socio-profesional dinamic și performant pentru optimizarea standardelor de viață și asigurarea tranziției Văii Jiului spre economia verde; Crearea unui mediu economic diversificat, axat pe consolidarea creșterii și competitivității IMM-urilor cu activități și produse cu valoare adăugată mare, susținut de inițiative în favoarea inovației și a antreprenoriatului local; Dezvoltarea coerentă și durabilă a turismului, culturii, activităților sportive, de agrement și a industriilor creative în Valea Jiului, prin stimularea producătorilor și creatorilor locali, punerea în valoare a patrimoniului natural, cultural, industrial și social și conectarea cu regiunile învecinate; Dezvoltarea durabilă a mobilității urbane multi-modale, prin asigurarea accesibilității în toate zonele microregiunii prin consolidarea conectivității dintre localități și zonele învecinate, ceea ce va facilita noi oportunități de dezvoltare pentru toate industriile din Valea Jiului. Implementarea Strategiei va asigura un impact pozitiv asupra mediului de afaceri prin dezvoltarea activităților alternative mineritului, sprijinirea operatorilor economici în diversificarea ofertei de bunuri și servicii, crearea unui mediu stabil și predictibil, încurajarea antreprenoriatului, creșterea atractivității pentru investitori și crearea de locuri de muncă. Prima consultare publică pentru crearea cadrului partenerial cu societatea civilă și identificarea unor soluții de revigorare a Văii Jiului a avut în noiembrie 2018. Ulterior, au fost organizate mai multe sesiuni de consultări publice cu actori relevanți în vederea identificării celor mai bune soluții pentru dezvoltarea microregiunii.

Felicit primarii din Valea Jiului și Asociația pentru Dezvoltare Teritorială Integrată Valea Jiului ( ITI VJ) și le doresc succes!

Natalia Intotero – Deputat PSD