Meniu Principal

Viorel Sălan: Legi importante adoptate, dar care nu au fost susținute de tandemul PNL-USR

Toate aceste iniţiative legislative aveau ca principal obiect de reglementare remedierea şi ajustarea unor prevederi ale cadrului juridic în vigoare care au creat dificultăţi cetăţenilor.

PNL şi USR s-au opus la toate.

Am adoptat ieri, în plenul Senatului României, mai multe propuneri legislative. Dintre acestea, doresc să le prezint pe acelea care nu au fost susţinute de către PNL şi USR.

  • L569/01.09.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice
  • L573/01.09.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/2002 privind gospodărirea localităţilor urbane şi rurale
  • L522/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar nr.18/1991
  • L525/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru darea în administrarea consiliilor locale a bunurilor imobile proprietate privată a statului aflate în administrarea Agenţiei Domeniilor Statului în care se desfăşoară activităţi de asistenţă sanitar-veterinară
  • L528/20.08.2020 Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr.32/2018 privind transmiterea unei suprafețe de teren din domeniul public al statului și din administrarea Academiei de Științe Agricole și Silvice ”Gheorghe Ionescu-Șișești” – Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof și Sfeclă de Zahăr Brașov, județul Brașov, în domeniul public al municipiului Brașov, pentru realizarea obiectivului de investiție ”Construire Spital Clinic Regional de Urgență Brașov”
  • L611/29.09.2020 Propunerea legislativă pentru completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice
  • L613/05.10.2020 Proiectul de lege pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr.195/2002 privind circulația pe drumurile publice.

Aceste iniţiative legislative aveau ca principal obiect de reglementare remedierea şi ajustarea unor prevederi ale cadrului juridic în vigoare care au creat dificultăţi cetăţenilor și la care PNL şi USR s-au opus.« (Stirea anterioara)