Meniu Principal

UCRR- a avut loc prima reuniune trimestrială din acest an a Consiliului Mondial al Rutenilor

Deputat Iulius Firczak: „Deviza noastră, a rutenilor,  rămâne sloganul lansat de Aleksander Duhnovici în anul 1848 “Am fost, sunt și voi rămâne rutean!”

 

Rutenii sunt locuitorii unei zone din Europa central răsăriteană, la nord şi la sud de Munţii Carpaţi. Teritoriul de baştină – cunoscut şi sub denumirea de Rusia Subcarpatică – se întinde în părţile limitrofe ale Ucrainei, Slovaciei şi Poloniei. Denumirile sub care mai sunt cunoscuţi Rutenii sunt multiple: Rusini, Rusnaci, Ruşi Carpatini, Rusini Ucraineni, Rusini Carpatini, Ruteni Transcarpatini.

 

Uniunea Culturală a Rutenilor din România a luat fiinţă în anul 2000 ca o necesitate imediată de organizare a minorităţii rutene. Încă de la înfiinţare, Uniunea a militat pentru promovarea valorilor democraţiei, ale statului de drept în scopul dezvoltării durabile a societăţii românești.

Scopul declarat al Uniunii Culturale a Rutenilor din România este de cunoaştere, păstrare şi popularizare a istoriei, tradiţiilor şi valorilor culturale a rutenilor, precum şi promovarea înțelegerii şi prieteniei între oameni, între toate etniile din România, pe baza respectului reciproc şi a toleranţei.

Unul dintre obiectivele uniunii este apărarea drepturilor omului, aşa cum sunt definite în Constituţia României, astfel încât libertatea de exprimare şi iniţiativa economică să aducă prosperitate şi progres social. În acest scop se  organizează diferite manifestări culturale, atât în nume propriu cât şi în colaborare cu alte organizaţii ale minorităţilor naţionale sau organizaţii ale societăţii civile, prin care promovează interesele uniunii atât în ţară cât şi în străinătate.

 

Întâlnirea Consiliului Mondial al Rutenilor

 

“În perioada 9-11 Martie, în localitatea Bistra din județul Maramureș a avut loc prima reuniune trimestrială din acest an a Consiliului Mondial al Rutenilor, organism executiv al Congresului Mondial al Rutenilor, din care fac parte reprezentanți ai țărilor membre al acestui for.

Delegația Consiliului Mondial a fost primită de către primarul comunei Bistra, Duciuc Vasile, care a rostit câteva cuvinte de bun venit invitaților sosiți din șapte țări ale Europei, urându-le  spor la lucrările care urmau să aibă loc în incinta Primăriei Bistra. Invitații speciali precum  Amet Aledin, subsecretar de stat în Departamentul pentru Relații Interetnice din cadrul Secretariatului General al Guvernului României și Iarco Furic, deputat al Uniunii Democratice a Slovacilor și Cehilor din România, au luat cuvântul, exprimându-și admirația și felicitând uniunea pentru toate activitățile desfășurate.

Concomitent a avut loc și întâlnirea Forumului Mondial al Tineretului Rutean, întrucât spiritul creativ și critic al tinerilor este factorul principal al propunerilor de soluții realiste și adecvate pentru soluționarea diferite”lor situații din cadrul organizațiilor din fiecare țară. Tinerii s-au consultat în ceea ce privește proiectele culturale naționale și au pus la punct detalii legate de proiectul internațional care va avea loc în luna august.

În paralel s-au desfășurat și lucrările comisiei de cultură a CMR, unde s-au prezentat activitățile culturale prognozate a se desfășura în acest an precum și modalitatea de conlucrare pe tărâm cultural în promovarea tradițiilor rutene. Un punct aparte pe ordinea de zi a fost și discutarea propunerilor organizațiilor pentru acordarea premiului Vasil Turok Hetes pentru excelență în domeniul culturii rutene.

La sediul filialei UCRR din Bistra s-a organizat o expoziție de fotografii cu imagini din activitatea uniunii din anul 2017, precum și participarea la activitățile culturale desfășurate de organizații rutene din țările membre ale CMR, centrul de greutate fiind cel de-al XIV-lea Congres Mondial al Rutenilor și cel de-al VIII-lea Forum Mondial al Tineretului Rutean desfășurate la Osijek, Croația în luna iunie a anului trecut”, precizează Svetlana Mureșan.

De la înființarea ei, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a militat pentru revitalizarea sentimentului naţional în rândul rutenilor care locuiesc în interiorul graniţelor României. Acţiunile sale s-au concentrat încă de la început nu numai spre renaşterea culturală a rutenilor ci au ţintit însăși refacerea unităţii spirituale a etnicilor ruteni şi, mai ales, readucerea spre rutenism a celor care, datorită condiţiilor istorice, şi-au abandonat moştenirea lor etnică şi culturală sau au fost abandonaţi de Spiritul Rutean nevoit să se oculteze în epoca întunecată a comunismului.

Acţiunile UCRR sunt inspirate de activitatea unor iluştri înaintași, cu o contribuţie inestimabilă la afirmarea, păstrarea şi dezvoltarea Spiritului Rutean.

 

Maria Hogman