Meniu Principal

Susținerea învățământului profesional și dual prin implicarea mediului economic

Ieri, la Primăria municipiului Deva, a fost semnat Acordul de colaborare pentru implementarea proiectului „Școală și Carieră – Fii meseriaș” care se va derula la Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu” din Deva.

 În cadrul proiectului se va urmări dezvoltarea unui centru de formare în Municipiul Deva în care să se realizeze corelarea ofertei educaţionale cu cerinţele pieței muncii, pentru a veni în întâmpinarea tinerilor ce doresc o carieră profesională atractivă.

La semnarea acordului de colaborare au participat, alături de inițiatorul proiectului, Instituția Prefectului Județul Hunedoara, reprezentată de prefectul Călin Petru Marian și primarul municipiului Deva, Florin Oancea, Ilie Pârvan- Inspector general școlar, Crișan Monica-director al Liceului Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, Crinela Gafton din partea camerei de Comerț și Industrie, Tarog Teodora, reprezentantă a grupului de firme cu capital francez „„Dedienne Multiplasturgy Group” – „CTS Romania” – Deva.

Contractul semnat astăzi reprezintă platforma colaborării pentru susținerea învățământului profesional și dual prin implicarea mediului economic din județul Hunedoara.

De asemenea un alt obiectiv al proiectului este acela de a susține promovarea învățământului dual la nivelul județului ca un învățământ pragmatic care se desfășoară sub forma învățării la locul de muncă – „Learning by doing”.

După derularea primului an de proiect (an școlar 2021-2022) părțile semnatare, de comun acord pot hotărî asupra oportunității extinderii parteneriatului, prin includerea altor operatori economici, respectiv unități de învățământ profesional și tehnic din Municipiul Deva, sub forma unui consorțiu de formare profesională.

În derularea proiectului pentru susținerea învățământului dual, firma „Dedienne Multiplasturgy Group”, care susține o grupă de învățământ dual cu calificarea „mecanic mașini pneumatice și hidraulice”, a sponsorizat Liceul Tehnologic Energetic „Dragomir Hurmuzescu”, cu o freză universală cu programare în coordonate numerice.

Mașina instalată în atelierul de mașini unelte va contribui la pregătirea practică inițială a elevilor în domeniile de vârf.

Scopul final al proiectului este de a crește numărul elevilor pentru clasele cu învățământ de tip „DUAL” din unitățile școlare ale județului Hunedoara, elevi care având o calificare pentru meserii solicitate de investitori, vor avea asigurate locurile de muncă.