Meniu Principal

STATUTUL POLIŢIŞTILOR DE PENITENCIARE – MODIFICAT PRIN LEGE

Camera Deputaţilor a adoptat, azi, proiectul de lege de aprobare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2020 referitoare la statutul poliţiştilor de penitenciare, stabilind, între altele, că aceştia vor putea fi avansaţi în gradul profesional următor, în mod excepţional, pentru merite deosebite legate de înlăturarea, prevenirea efectelor în caz de calamităţi, pandemii, catastrofe, revolte sau alte evenimente negative de amploare.
S-au înregistrat 213 voturi „pentru” şi 42 de abţineri.
Proiectul modifică şi completează statutul poliţiştilor din penitenciare referitor la ocuparea posturilor de execuţie şi de conducere de către funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, prin examen sau concurs.
Conform ordonanţei adoptate, condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească cei care doresc să devină poliţişti de penitenciare sunt:
a) cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşterea limbii române;
c) studii şi vechime prevăzute de lege;
d) 18 ani împliniţi, capacitate deplină de exerciţiu şi apt din punct de vedere medical şi psihologic pentru îndeplinirea funcţiei;
e) fără antecedente penale sau să nu fie în curs de urmărire penală ori de judecată pentru săvârşirea de infracţiuni;
f) îndeplinirea condiţiilor specifice postului;
g) nu le-au încetat raporturile de serviciu dintr-o funcţie publică, din motive disciplinare, în ultimii 5 ani.
De asemenea, aceştia trebuie să aibă un comportament corespunzător principiilor care guvernează profesia de poliţist de penitenciare. Criteriile de apreciere a comportamentului se aprobată prin ordin al ministrului Justiţiei.
Deputaţii au introdus amendamente.
Potrivit textului adoptat, „poliţiştii de penitenciare pot fi avansaţi în gradul profesional următor, în mod excepţional, pentru merite deosebite legate de înlăturarea/prevenirea efectelor în caz de calamităţi, pandemii, catastrofe, revolte sau alte evenimente negative de amploare, fără îndeplinirea condiţiilor”.
Deputaţii au mai stabilit că „pentru poliţiştii de penitenciare din Ministerul Justiţiei evaluatorul este persoana care conduce compartimentul în care îşi desfăşoară activitatea evaluatul şi contrasemnatar este şeful ierarhic al evaluatorului”.
Potrivit noilor prevederi, posturile vacante de poliţist de penitenciare aferente funcţiilor de conducere se vor ocupa prin concurs sau examen, constituindu-se comisii de concurs şi soluţionare a contestaţiilor.
Poliţiştii de penitenciare care sunt desemnaţi membri în comisiile de concurs ori de soluţionare a contestaţiilor trebuie să aibă o vechime de minimum 3 ani în poliţia penitenciară. La aceste concursuri va putea participa, în calitate de observator, câte un reprezentant al organizaţiilor sindicale ale poliţiştilor de penitenciare, reprezentative la nivelul sistemului penitenciar.
Concursurile sau examenele pentru ocuparea funcţiilor de conducere vacante vor fi organizate de Ministerul Justiţiei cu sprijinul Administraţiei Naţionale a Penitenciarelor, asigurat prin structurile de resurse umane şi psihologia personalului.
La încadrarea în poliţia penitenciară a cadrelor militare în activitate/rezervă, precum şi la încetarea raporturilor de serviciu ale poliţiştilor de penitenciare, gradele profesionale se echivalează cu gradele militare. În acest fel, în cazul ofiţerilor, se echivalează: a) subinspector de poliţie penitenciară – sublocotenent; b) inspector de poliţie penitenciară – locotenent; c) inspector principal de poliţie penitenciară – căpitan; d) subcomisar de poliţie penitenciară – maior; e) comisar de poliţie penitenciară – locotenent colonel; f) comisar şef de poliţie penitenciară – colonel; g) chestor de poliţie penitenciară – general de brigadă; h) chestor principal de poliţie penitenciară – general maior; i) chestor-şef adjunct de poliţie penitenciară – general locotenent; j) chestor-şef de poliţie penitenciară – general cu patru stele.
În cazul agenţilor, se echivalează: a) agent de poliţie penitenciară – maistru militar cls. a IV-a sau sergent major; b) agent principal de poliţie penitenciară – maistru militar cls. a III-a sau plutonier; c) agent-şef adjunct de poliţie penitenciară – maistru militar cls. a II-a sau plutonier major; d) agent-şef de poliţie penitenciară – maistru militar cls. I sau plutonier adjutant; e) agent-şef principal de poliţie penitenciară – maistru militar principal sau plutonier adjutant şef.
Totodată, clerul din cadrul poliţiei penitenciare beneficiază de gradele profesionale ale ofiţerilor corespunzătoare gradelor
militare prevăzute de Legea nr. 195/2000, drepturile salariale şi de altă natură, precum şi pensionarea fiind similare cu cele ale poliţiştilor de penitenciare.
Ordonanţa mai prevede că, la încetarea mandatului funcţiei de conducere, persoanele care nu sunt reînvestite vor fi numite într-o funcţie vacantă de conducere care nu este de tipul celor exercitate pe mandat sau, după caz, într-o funcţie vacantă de
execuţie, pentru care îndeplinesc condiţiile obligatorii cumulative de ocupare prevăzute, conform opţiunii exprimate.
Camera Deputaţilor este for decizional.
Viorel sălan, deputat PSD