Meniu Principal

SPRIJIN GUVERNAMENTAL PENTRU CONSUMATORII VULNERABILI

INFORMAȚII UTILE

 Cererile și declarațiile pe propria răspundere vor fi depuse la primaria pe raza căreia au domiciliul solicitanții, iar acestea vor fi puse la dispoziția solicitanților de către primarii. De asemenea acestea vor fi publicate pe site-urile primăriilor. Informații detaliate pot fi obținute de la asistentul social din cadrul primăriei de domiciliu.

Pentru solicitanții care îndeplinesc condițiile de acordare a ajutoarelor de încălzire, acestea se vor acorda astfel:

-începând cu luna depunerii cererii, pentru cei care au depus documentele până la data de 20 a lunii respective;

-începând cu luna următoare, pentru cei care au depus documentele după data de 20 a lunii respective;

-începând cu luna depunerii cererii, pentru beneficiarii de ajutor social al căror drept de ajutor social este stabilit începând cu acea lună, indiferent de data la care a fost depusă cererea.

CONDIȚII DE ACORDARE PENTRU AJUTORUL DE ÎNCĂLZIRE

-numai pentru un singur sistem de încălzire

-numai familiilor şi/sau persoanelor singure care nu beneficiază de alte forme de sprijin pentru încălzirea locuinţei

-numai pentru o singură locuinţă (pentru locuinţa de domiciliu sau de reşedinţă)

-numai titularului contractului/convenţiei individuale încheiat/încheiate cu furnizorul

-numai consumatorilor vulnerabili care nu deţin altă formă de încălzire, au fost debranşaţi de la furnizarea energiei termice sau a gazelor naturale şi au contracte valabile de furnizare a energiei electrice (în cazul solicitării ajutorului pentru încălzirea cu energie electrică)

CARE SUNT TIPURILE DE ENERGIE PENTRU CARE SE ACORDĂ MĂSURILE DE SPRIJIN?

– electrică

– gaze naturale

– combustibili solizi și/sau petrolieri

CINE MĂ POATE AJUTA SĂ COMPLETEZ FORMULARUL?

– Asistentul social din cadrul primăriei de domiciliu

TEL.VERDE CONSUMATOR VULNERABIL: 0800.86.86.22

UNDE SE DEPUNE FORMULARUL?

La primăria pe raza căreia are locuința solicitantul, astfel:

– personal

– electronic

– transmis prin poștă

Pentru solicitările depuse până în data de 20 NOIEMBRIE 2021 și pentru care vor fi emise de către primar prin dispozițiile de acordare, vor fi puse la plata pentru întreg sezonul rece!