Meniu Principal

ȘEDINŢĂ EXTRAORDINARĂ A CONSILIULUI LOCAL DEVA

Primăria Municipiului Deva aduce la cunoștință convocarea Consiliului Local al Municipiului Deva în ședință extraordinară pentru vineri, 15 octombrie 2021, ora 12:00, în sistem online (video-conferință), prin Dispoziția Primarului nr. 1712/2021.

 Şedinţa se desfăşoară cu respectarea tuturor măsurilor instituite la nivel naţional, pentru prevenirea răspândirii virusului SARS-CoV-2.

 PROIECTUL ORDINII DE ZI:

 1.  Proiecte de hotărâre, privind:
 2. Concesionarea directă a unui spațiu în suprafață de 67 mp din imobilul în suprafață totală de 148 mp, înscris în CF nr.66699, nr. cadastral 66699-C4, cu destinația de cabinet medical, situat în localitatea Cristur, Ulița Mare, județul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea documentaţiei tehnico-economice în faza D.A.L.I. pentru obiectivul de investiții „Modernizarea trotuarelor în zona B-dul 22 Decembrie, între B-dul N. Bălcescu – zona Dacia Service” din municipiul Deva, judeţul Hunedoara;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Încetarea Contractului nr.44826/31.12.2007 privind concesionarea Serviciului public de distribuție a energiei termice produsă în sistem centralizat în municipiul Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Modificarea statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea Prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.16068/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numita Varga Florentina-Isaura, pentru locuinţa construită din fondurile statului, situată în municipiul Deva, str.Bejan, bl.66, sc.2, et.6, ap.101;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea prelungirii duratei contractului de locațiune-închiriere nr.15607/01.09.2017, încheiat între municipiul Deva și numitul Ciberari Aurel, pentru locuinţa socială situată în municipiul Deva, Aleea Streiului nr.24, et.4, ap.26;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea noului Regulament de organizare şi funcţionare al serviciului social ,,Servicii de îngrijire personale la domiciliu pentru persoane vârstnice” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea înființării serviciului social ,,Servicii de îngrijiri la domiciliu pentru persoane adulte cu dizabilități” din cadrul Direcţiei de Asistenţă Socială Deva, a Regulamentului de organizare şi funcţionare al serviciului social, precum și a modelului contractului de furnizare a serviciilor sociale;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Modificarea organigramei, a statului de funcții și a Regulamentului de organizare și funcționare pentru Direcția de Asistență Socială Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea execuției bugetului general al municipiului Deva la data de 30 septembrie 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Aprobarea bugetului general rectificat al municipiului Deva pe anul 2021;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Modificarea statului de funcții pentru Clubul Sportiv Municipal Deva, serviciu în subordinea Consiliului local Deva;

Iniţiator Primar Nicolae-Florin Oancea

 1. Diverse