Meniu Principal

Sălan: Întrebare către Ministrul Apărării Naționale

Ieri, am adresat şi o întrebare ministrului Apărării Naţionale, referitoare la posibilitatea ca toate categoriile de militari să funcţioneze pe baza unui statut unic:

Stimate Domnule Ministru,

În România, soldații și gradații profesioniști constituie un corp distinct de personal militar, recrutat pe bază de contract încheiat pe perioadă determinată și situat la baza ierarhiei militare, activitatea lor fiind reglementată de un act normativ distinct.

Serviciul militar obligatoriu a fost suspendat efectiv începând din anul 2007, ca urmare a adoptării Legii nr. 395/2005 privind suspendarea pe timp de pace a serviciului militar obligatoriu şi trecerea la serviciul militar pe bază de voluntariat.

Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști a creat cadrul legal necesar înfiinţării unei noi structuri militare şi anume corpul soldaților și gradaților profesioniști.

Din acel moment, corpul militarilor din România funcţionează după două legi diferite: Legea nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare şi Legea nr. 384/2006 privind statutul soldaților și gradaților profesioniști.

În acest mod, s-a ajuns la situaţia paradoxală ca baza ierarhiei militare să funcţioneze după un statut distinct de cel al cadrelor militare. Acest lucru a dus inevitabil şi la crearea unor discrepanţe de formă, dar şi de fond între cele două categorii militare. În acelaşi timp, militarii coexistă cu ideea că soldaţii şi gradaţii profesionişti nu alcătuiesc un corp comun cu cel al cadrelor militare, ceea ce poate afecta esenţial comunicarea şi implicit eficienţa în acţiune a întregii structuri militare.

În acest context, aş dori să cunosc punctul Dumneavoastră de vedere în legătură cu oportunitatea cuprinderii ambelor categorii de personal militar, într-un singur Statut comun.

Viorel Sălan – Deputat PSD