Meniu Principal

Revitalizarea sentimentului naţional în rândul rutenilor

Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania a militat și militează pentru revitalizarea sentimentului naţional în rândul rutenilor care locuiesc în interiorul graniţelor Romaniei

După anul 1989, rutenii erau împrăştiaţi pe teritoriul României, Ucrainei, Slovaciei, Poloniei, Ungariei, Iugoslaviei şi a Croaţiei.

Odată cu destrămarea Uniunii Sovietice, rutenii au cerut să se autoguverneze în cadrul Ucrainei, 78% dintre locuitorii Transcarpatiei votând această propunere. Încă din anii 90’, rutenii beneficiază de autonomie culturală pe teritoriile României, Slovaciei, Poloniei şi Ungariei.

Limba carpato-rutenilor este una est-slavă, influenţată de vocabularul limbilor poloneză, slovacă şi maghiară. Alfabetul utilizat pentru scriere este alfabetul chirilic. Rutenii s-au adaptat în fiecare loc în care s-au stabilit. În România, obiceiurile, portul şi tradiţiile lor au fost păstrate de-a lungul timpului.

În localitatea Dărmăneşti, din judeţul Suceava, Uniunea Culturală a Rutenilor din România a desfăşurat o serie de acţiuni culturale de-a lungul timpului. Grupul folcloric Lastivocica din Dărmăneşti chiar a luat parte la diverse spectacole folclorice de promovare a tradiţiilor şi culturii rutene atât din ţară cât şi din străinătate.

Scopul declarat al Uniunii Culturale a Rutenilor din Romania este de cunoaştere, păstrare şi popularizare a istoriei, tradiţiilor şi valorilor culturale ale rutenilor

Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania a luat fiinţă în anul 2000 ca o necesitate imediată de organizare a minorităţii rutene. Incă de la înfiinţare, Uniunea a militat pentru promovarea valorilor democraţiei, ale statului de drept în scopul dezvoltării durabile a societăţii românești.

Unul din scopurile uniunii este apărarea drepturilor omului aşa cum sunt definite în Constituţia Romaniei, astfel încât libertatea de exprimare şi iniţiativa economică să aducă prosperitate şi progres social, organizând diferite manifestări culturale atât in nume propriu cat şi in colaborare cu alte organizaţii ale minorităţilor naţionale sau organizaţii ale societăţii civile, prin care promovează interesele uniunii atât în ţară cat şi străinătate.

De la înființarea ei, Uniunea Culturală a Rutenilor din Romania a militat pentru revitalizarea sentimentului naţional în rândul rutenilor care locuiesc în interiorul graniţelor Romaniei. Acţiunile sale s-au concentrat incă de la început nu numai spre renaşterea culturală a rutenilor ci au ţintit însăși refacerea unităţii spirituale a etnicilor ruteni şi, mai ales, readucerea spre rutenism a celor care, datorită condiţiilor istorice, şi-au abandonat moştenirea lor etnică şi culturală sau au fost abandonaţi de Spiritul Rutean nevoit să se oculteze în epoca întunecată a comunismului.

Acţiunile UCRR sunt inspirate de activitatea unor iluştri înaintași, cu o contribuţie inestimabilă la afirmarea, păstrarea şi dezvoltarea Spiritului Rutean.