Meniu Principal

Principalele amendamente PSD care au fost adoptate în Comisia de Învățământ

Toate amendamentele propuse de PSD provin din consultările avute cu societatea civilă – PSD fiind singurul partid politic care a ascultat punctele de vedere ale sindicatelor și ale reprezentanților profesorilor, elevilor, părinților, cultelor, antreprenorilor etc.
Principalele amendamente PSD adoptate vizează: 1) Învățământul dual; 2) Învățământul silvic; 3) Siguranța în școli; 4) Asistența medicală în școli; 5) Sprijinirea copiilor din diaspora
o Pentru învățământul dual: posibilitatea angajării cu jumătate de normă elevilor la operatorul economic aflat în relație cu școala. Această activitate prestată va fi echivalată cu orele de instruire practică. Elevii care lucrează în aceste condiții și tutorii de la agenții economici care îi instruiesc pe copii beneficiază de scutire de la plata impozitul pe venit. Unitățile de învățământ vor putea încheia contracte cu unul sau mai mulți operatori economici și cu una sau mai multe UAT-uri.
o Învățământul silvic – se reglementează liceele silvice, alături de cele agricole.
o Siguranța în școli – prevenirea actelor de violență grave prin camere video în sălile de clasă și sancțiuni graduale pentru cei care comit abateri disciplinare. Totul se reglementează prin legislație secundară. Scopul e îndreptarea elevilor, nu privarea lor de educație.
o Asistența medicală în școli – pe lângă cabinetele medicale, se reintroduc cele stomatologice. S-a scos limita de minim 300 de elevi beneficiari care era în proiectul propus de guvern. Serviciile medicale trebuie să ajungă în special la unitățile din mediul rural.
o Sprijinirea elevilor din diaspora – introducerea unor cursuri de „Limbă, Cultură și Civilizație Românească” pentru elevii care învață în cadrul unor unități de învățământ din afara țării sau în sistem online.