Meniu Principal

Primăria municipiului Deva organizează întâlniri cu asociațiile de propietari

Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră

 Pentru perioada 2021–2027, în cadrul Programului Operaţional Regional Vest, solicitanții din Regiunea Vest vor putea accesa o gamă largă de intervenții în cadrul celor 5 Obiective de Politică propuse de Regulamentul Comun al UE privind Fondurile de Coeziune.

În acest sens, Primăria Municipiului Deva organizează întâlniri cu Asociațiile de proprietari din Municipiul Deva în scopul de a informa cetățenii asupra procedurii de urmat pentru a beneficia de programul de creştere a eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe, finantat prin Programului Operaţional Regional Vest 2021-2027, Obiectiv de Politică 2 – O Europă mai ecologică, cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea 3 – O regiune cu orașe prietenoase cu mediul, Obiectiv specific – Promovarea eficienței energetice și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Prin acest program sunt vizate lucrări de creștere a eficienței energetice a clădirilor rezidențiale, inclusiv măsuri de consolidare, în funcție de riscurile identificate (după caz), prin izolarea termică a blocurilor de locuințe.

Întâlnirile vor avea loc la sediul Centrului de Inovare și Imaginatie Civică Deva, din Piața Victoriei, Bl 8, parter.

Ținând cont de prevederile HOTĂRÂRII nr. 35 din 10 februarie 2021 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 12 februarie 2021, precum şi de măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, întâlnirile se vor desfășura cu participare limitată a numărului de persoane și cu respectarea tuturor măsurilor prevăzute pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19.

Pentru mai multe detalii referitoare la aceste întâlniri, Asociațiile de proprietari din Municipiul Deva sunt invitate să ne contacteze: Primăria Municipiului Deva, Birou Programe, Dezvoltare; Marineta POPOVICI – telefon 0722.363.603.

Serviciul Programe, Dezvoltare