Meniu Principal

LUCRĂRILE COMISIEI PENTRU APĂRARE

Prima inițiativă legislativă dezbătută în ședința Comisiei pentru apărare, ordine publică și siguranță națională a fost PL-x 75/15.02.2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(4) din Ordonanţa Guvernului nr.26/1994 privind drepturile de hrană, în timp de pace, ale personalului din sectorul de apărare naţională, ordine publică şi securitate naţională şi ale persoanelor private de libertate.
Proiectul vizează acordarea normei de hrană la care au dreptul elevii și studenții din instituțiile militare de învățământ pentru perioada în care aceștia nu sunt prezenți în instituțiile în care învață și din acest motiv nu li se asigură norma de hrană.
A fost adoptat un raport favorabil cu unanimitate de voturi.
Al doilea proiect de lege de pe ordinea de zi de azi a fost PL-x 235/04.05.2022 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.49/1991 privind acordarea de indemnizaţii şi sporuri invalizilor, veteranilor şi văduvelor de război şi a Legii nr.44/1994 privind veteranii de război,
precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război.
Prin această propunere legislativă se vizează extinderea sferei de aplicare prin includerea unei noi categorii și anume cea a copiilor celor decedați pe front, în prizonierat sau ca urmare a rănilor sau bolilor contractate pe front sau în prizonierat. Sunt cuprinse o serie de facilități de care să beneficieze acești copii cum ar fi: indemnizația lunară, indemnizația de gratitudine, călătorii pe CF sau scutiri la abonamentele de telefonie sau radio-tv.
Am votat un raport de adoptare.
Un alt proiect de lege a fost PL-x 526/28.10.2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice
Reglementările vizau regimul de circulație al trotinetelor electrice.
În intervenția mea am scos în evidență faptul că proiectul nu mai are valabilitate datorită faptului că între timp Guvernul a aprobat OUG 13/2020 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 care vizează circulația pe drumurile publice a trotinetelor electrice precum și pentru stabilirea unui statut de norme de circulație aplicabile unor astfel de vehicule.
S-a votat pentru respingerea acestui proiect de lege.
Următorul proiect a fost Pl-x 43/11.02.2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice.
Obiectul de reglementare îl reprezintă includerea autovehiculelor BNR care efectuează și însoțesc transport de valori în categoria celor care pot utiliza semnalele luminoase de avertizare, de culoare albastră.
În expunerea pe care am făcut-o, am scos în evidență că prevederile contravin normelor în vigoare. Jandarmeria Română este instituția statului care, în conformitate cu Legea nr. 333/2003 privind privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor, asigură paza obiectivelor și a transporturilor de valori aparținând BNR. Iar punerea în practică a acestor prevederi este materializată printr-un Protocol încheiat între MAI și BNR prin care sunt nominalizate atât obiectivele cât și tipurile de transport cărora li se asigură paza de către Jandarmeria Română. În context, autovehiculele de însoțire avute în vedere nu sunt imperativ doar ale MAI, ci pot fi și ale BNR. Și atunci categoric ele trebuie să aibă pe capote lumina de culoare albastră. Am fost de acord cu propunerea reprezentantului MAI de a amâna proiectul cu două săptămâni, dar am sugerat ca la următoarea întâlnire ar fi bine să fie însoțit și de reprezentantul Jandarmeriei Române, care este instituția specializată.
Ca urmare, întocmirea raportului legislativ a fost amânată.
La următorul punct al ordinii de zi s-a aflat Pl-x 455/14.10.2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.218 din 23 aprilie 2002 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române şi a Legii nr.360 din 6 iunie 2002 privind Statutul poliţistului.
Această propunere legislativă viza menținerea în activitate a polițiștilor după vârsta standard de pensionare, dacă starea de sănătate le permite.
După o scurtă dezbatere, s-a decis respingerea acestui proiect.
Inițiatorul Pl-x 81/15.02.2023 Propunere legislativă privind reglementarea activităţilor de reconstituire istorică a solicitat o amânare ce a fost adoptată prin vot.
Penultimul proiect de pe ordinea de zi a ședinței de azi a fost PL-x 86/15.02.2023 Proiect de Lege pentru modificarea art.308 alin.(4) lit.g) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ.
În fond se vizează ca emiterea avizului obligatoriu al Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și a Statului Major General privind încadrarea obiectului concesiunii în infrastructura sistemului de apărare național să fie făcută numai în situația în care bunurile proprietate publică ce urmează să fie concesionate depășesc suprafața de un hectar sau se află la mai puțin de 2400 de metri de limita unei unități militare.
Am subliniat în prezentarea mea că punctul de vedere al administrației publice locale poate fi uneori justificat. Însă am susținut punctul de vedere negativ al Guvernului. Am argumentat că prin acest proiect de lege s-ar putea crea foarte multe vulnerabilități la adresa siguranței naționale.
Ca urmare am propus un aviz negativ, care a și fost adoptat de către membrii comisiei.
Ultima inițiativă legislativă discutată a fost Pl-x 96/20.02.2023 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare.
S-a decis adoptarea unui aviz negativ.


« (Stirea anterioara)