Meniu Principal

Lucrările Comisiei pentru apărare

Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a dezbătut, în şedinţa de ieri, mai multe iniţiative legislative. Între acestea s-a aflat şi propunerea Pl-x nr. 167/2022 “Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare, cu modificările şi completările ulterioare”.

Este o iniţiativă pe care am depus-o împreună cu colegii mei, parlamentarii PSD Hunedoara Natalia Elena Intotero, Ilie Toma şi Cristian Resmeriţă. Am avut privilegiul de a susţine acest proiect de act normativ în faţa membrilor Comisiei.

Proiectul are în vedere reglementări necesare cu referire la forma alternativă de provenienţă a ofiţerilor din structurile militare ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv Jandarmerie, IGSU, DSU, DGIPI şi IGAV.

Am reamintit faptul că, recent, preşedintele României a promulgat Legea nr.101 din 2022 privind aprobarea Ordonanţei de urgentă a Guvernului nr. 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului. Iar prin această lege, au fost acceptate ca formă alternativă pentru provenienţa ofiţerilor de poliţie programele de master profesional organizate în cadrul Academiei de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” a Ministerului Afacerilor Interne.

De asemenea, ştim cu toţii că, de o bună perioadă de timp, Ministerului Afacerilor Interne se confruntă cu o nevoie acută de personal. Deficitul acesta afectează toate structurile ministerului, atât cele cu statut special, cât şi cele militare.

Dar prin şcolarizarea la cursuri de zi, Academia de Poliţie nu are capacitatea de a rezolva singură, pe termen scurt, deficitul existent.

Din acest motiv, analizând în mod obiectiv nevoile Ministerului Afacerilor Interne din perspectiva asigurării unui nou sistem de formare iniţială a ofiţerilor de poliţie, s-a ajuns la concluzia că se impune o lărgire a bazei de provenienţă a poliţiştilor. Aşa a apărut Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 76/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 360/2002 privind Statutul poliţistului.

Astfel, decât să se apeleze la angajări efectuate direct din rândul populaţiei civile, am argumentat că este mai bine să apelezi la cei care au deja studii superioare compatibile.

Aceste studii sunt completate cu o formă de master profesional, care durează între unu şi doi ani. Respectiv, un an pentru poliţişti şi doi ani pentru militari, timp în care aceştia vor fi încazarmaţi în Academie şi vor parcurge toate disciplinele cu excepţia specialităţii de bază. Dacă, de exemplu, masterandul are studii în drept, nu mai urmează disciplinele aferente licenţei, dar, la absovire, va da examen şi la acestea.

Am explicat că, astfel programa de învăţământ va fi parcursă integral şi va fi similară cu cea a studenţilor care urmează cursurile Academiei de Poliţie, cursuri la zi.

Iar în momentul în care vor obţine gradul profesional, nu va exista vreo diferenţă de pregătire între cel care a urmat cursurile la zi şi cel care este absolvent al cursului de master profesional.

Am mai menţionat faptul că cifra de şcolarizare nu va fi curentă. Ministerul va analiza în fiecare an ce necesar de personal are nevoie pentru a asigura buna funcţionare a structurilor componente şi va stabili în consecinţă cifrele de şcolarizare.

A fost propus un raport favorabil pentru adoptare care a şi fost votat de majoritatea celor prezenţi.

Viorel Sălan – Deputat PSD Hunedoara