Meniu Principal

LUCRĂRI ÎN COMISIA PENTRU APĂRARE

Pe ordinea de zi a şedinţei de azi s-au aflat mai multe initative legislative, dintre care le voi trece în revistă pe cele mai importante.
Am să mă refer mai întâi la Plx 170/2022 “Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a
Guvernului nr.17/2022 pentru modificarea şi completarea Legii nr.21/2020 privind Codul aerian”.
Este un proiect de lege ce a mai fost dezbătut în cadrul Comsiei, dar a fost returnat pentru o săptămână pe motiv că este necesar să fie reciprocitate.
În intervenţia pe care am avut-o, am scos în evidenţă faptul că nu putem să vorbim despre reciprocitate în contextul în care Guvernul României a iniţiat acest proiect de lege dată fiind complexitatea mediului de securitate pe flancul estic al NATO şi având ca prioritate consolidarea prezenţei aliate pe teritoriul României. Am adăugat că forma actuală a Legii nr.21/2020 privind Codul aerian nu prevede aceste aspecte de scutire de taxe pentru zborurile misiunilor militare aliate şi ele trebuiau rezolvate juridic.
Ca atare am propus un raport de adoptare în forma iniţială trimisă de Guvern, raport ce a fost aporbat cu majoritate de voturi.
La punctul 5 al ordinii de zi s-a aflat Plx 423/2022 “Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.75/2022 pentru completarea Legii nr.82/1992 privind rezervele de stat”. Obiectul de reglementare al proiectului este adoptarea unor măsuri care să prevină. disfuncţionalităţi cu efecte negative în derularea activităţilor de administrare a stocurilor rezervelor de stat şi mobilizare a capacităţilor de intervenţie în situaţii de urgenţă civilă, în scopul gestionării optime a oricărui tip de criză.
Am subliniat faptul că reglementările legale în vigoare trebuiesc modificate şi adaptate în procedură de urgenţă, iar măsurile preconizate prin acest proiect sunt de asemenea urgenţe. Însă problemele vor putea fi soluţionate eficient în cadrul Comisiei speciale constituită pentru legile siguranţei naţionale, care să analizeze întreg pachetul de legi pe partea de securitate naţională. Am apropus un aviz favorabil care a fost adoptat prin vot.
Următorul punct de dezbatere a fost Plx428/2022 “Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor”.
Propunerea legislativă reconfigurează lista faptelor care constituie contravenţii precum şi a competenţelor în ceea ce priveşte constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor.
În cursul dezbaterilor am arătat că prin norma pe care o propun iniţiatorii confiscarea ar urma să se aplice numai după rămânerea definitivă a sancţiunii. Dar această reglementare nu poate fi acceptată deoarece confiscarea este o sancţiune contravenţională suplimentară care se aplică doar o dată cu sancţiunea contravenţională principală.
În intervenţia mea, am scos în evidenţă că prin Decizia nr. 273/2020, Curtea Constituţională a precizat că posibilitatea contestării măsurii confiscării este impusă şi de prevederile art.1 paragraful 2 din Protocolul nr. 1 adiţional la Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, fiind subliniată de asemenea în jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului.
Ca atare am propus un aviz negativ, care a fost aprobat.
Ultimul punct pe ordinea de zi a şedinţei de azi a fost Plx 459/2022 “Proiect de Lege privind modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului”.
Proiectul de lege propune măsuri pentru realizarea unei protecţii mai bune a persoanelor şi bunurilor acestora împotriva incendiilor necontrolate de mirişti şi păşuni.
Mi-am exprimat acordul cu propunerile de reglementare propuse de iniţiatori, şi am scos în evidenţă că instituţiile din subordinea Guvernului, respectiv Ministerul Justiţiei, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, respectiv Ministerul Mediului şi Ministerul Afacerilor Interne au înaintat documentele care conţin punctele lor de vedere.Din studierea conţinutului acestor documente a devenit evident că există un dezacord între Ministerul Mediului şi M.A.I. Cu toate acestea am propus un aviz favorabil care a fost adoptat prin votul majorităţii.
Viorel Sălan, deputat PSD