Meniu Principal

Încep lucrările la Colegiul Economic Emanuil Gojdu din Hunedoara

La Colegiul Economic Emanuil Gojdu au început lucrările pentru obținerea avizului și autorizației de securitate la incendiu

 Lucrările încep luni, 25 mai 2020, iar durata de realizare este de 3 luni. Execuția lucrărilor va fi realizată de SC Electro-Hidro Instal SRL-D din Petroșani, valoarea contractului fiind de 301.587,64 lei (TVA inclus).

Colegiul Economic Emanuil Gojdu din municipiul Hunedoara cuprinde mai multe niveluri de învățământ primar, gimnazial, liceal și postliceal, cu domenii de pregătire profesională economic, comerț, turism și alimentație, care răspund astfel solicitărilor actuale de creare de meserii.

Colegiul are în componența sa mai multe imobile: corpurile A1, A2 , B și C ale liceului, corpul denumit Ateliere școală și sala de sport, cantina și internatul.

Pentru a obține avizul și autorizația de funcționare pe linie ISU pentru obiectivul de investiții: „Execuție lucrări pentru obținerea avizului de securitate la incendiu – Colegiul Economic Emanuil Gojdu, corpurile: Liceu A1, A2, B, C”, s-a întocmit documentația tehnico-economică (proiect tehnic) care prevede lucrările ce se vor executa în acest sens:

  • instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu – sistemul de detectare și cel de alarmă a incendiului;
  • instalații de desfumare;
  • instalații de stingere și limitare a incendiului cu hidranți interiori și exteriori;
  • instalații electrice de securitate la incendiu
  • instalații electrice pentru iluminatul de securitate pentru evacuare, contra panicii, pentru marcarea hidranților, pentru continuarea lucrului;
  • alimentarea cu energie electrică a centralei de control desfumare și a centralei de semnalizare incendiu;
  • instalația de paratrăsnet.

De asemenea, se vor face compartimentări antifoc între Colegiu, Clădirea Ateliere și Sala de Sport, respectiv între Colegiu și anexe colegiu (post trafo și centrala termică) prin pereți realizați din elemente incombustibile, fără goluri, cu rol de pereți antifoc, care respectă cerințele normativelor în vigoare.