Meniu Principal

Fonduri europene pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței

Astăzi a avut loc conferința de lansare a proiectului ,,Măsuri pentru implementarea unui sistem de management al calității și performanței în administrația publică locală a Municipiului Deva”, Cod SIPOCA 1206, Cod SMIS 153860.

Proiectul este finanțat în cadrul Programului Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, axa prioritară 2 ,,Administrație publică și sistem judiciar accesibile şi transparente”, obiectivul specific 2.1. ,,Introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP”.  Obiectivul general al proiectului constă în consolidarea capacitații administrative a Unității administrative-teritoriale (UAT) Municipiul Deva pentru susținerea unui management performant prin introducerea și utilizarea instrumentului CAF 2020 aplicabil administrației locale la nivelul UAT Municipiului Deva, în concordanță cu ,,Planul de acțiuni pentru implementarea etapizata a managementului calității în autorități si instituții publice 2016-2020”.

Obiectivele specifice ale proiectului:

  1. Implementarea și utilizarea instrumentului de auto-evaluare de tip CAF 2020 (Cadrul comun de autoevaluare a modului de funcționare a instituțiilor publice) la nivelul UAT Municipiului Deva pentru creșterea performanței în administrația publică locală și îmbunatățirea serviciilor publice oferite cetățenilor.
  2. Dezvoltarea cunostințelor și abilităților unui număr de 40 de angajați ai UAT Municipiul Deva în vederea utilizării unui management al calității si performanței la nivelul autorității publice locale.

Valoarea totală a proiectului este de 347.420,50 lei.

Asistența financiară nerambursabilă este de 340,472,09 lei.

Contribuția proprie în proiect  a Municipiul Deva este de 6.948,41 lei.

Implementarea proiectului va fi asigurată de o echipă de proiect constituită la nivelul municipiului Deva, cu experiență în domeniul implementării proiectelor cu finațare din fonduri europene nerambursabile.