Meniu Principal

EXAMENE DE ADMITERE ANAPODA

Mi s-a părut complet anormală maniera de organizare actuală a examenului de admitere în instituțiile de învățământ din subordinea Ministerului Afacerilor Interne și de aceea am solicitat lămuriri de la ministrul Lucian Bode:
Stimate Domnule Ministru,
Din documentarea pe care am efectuat-o, a rezultat că, până în anul 2020 inclusiv, organizarea admiterii în instituţiile de învățământ ale Ministerului Afacerilor Interne şi în alte instituţii de învățământ care pregătesc personal pentru M.A.I. s-a efectuat în conformitate cu prevederile Ordinului M.A.I. nr. 140/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile de poliție ale Ministerului Afacerilor Interne, respectiv ale Ordinului M.A.I. nr. 177/2016 privind activitatea de management resurse umane în unitățile militare ale Ministerului Afacerilor Interne.
Etapele fiecărei sesiuni de examinare cuprindeau în mod obişnuit trei etape, derulate în următoarea ordine:
– perioada de înscriere la concurs;
– perioada stabilită pentru desfășurarea probelor eliminatorii – contravizita medicală și evaluarea performanței fizice;
– data susținerii probei de verificare a cunoștințelor și afișarea rezultatelor admiterii.
Pentru a fi declaraţi admişi la instituţia de învăţământ la care au s-au înscris, candidaţii trebuiau să promoveze mai întâi probele eliminatorii, să obţină numărul minim de puncte stabilit pentru a promova testul de verificare a cunoştinţelor (echivalentul notei 5,00) şi să se clasifice, în ordinea descrescătoare a punctajelor/mediilor obţinute, în limita numărului de locuri scoase la concurs. Rezultatele concursului de admitere se făceau publice, la fel ca în prezent, prin afișare la sediul instituțiilor de învățământ și pe pagina de web propriea instituţiei respective.
Începând de la sfârşitul anului 2020, au fost efectuate mai multe modificări în graficul de organizare a examenului de admitere la instituţiile de învăţământ din cadrul M.A.I.
Astfel, s-a luat decizia ca să se organizeze mai întâi testul de verificare a cunoştinţelor şi abia după afişarea rezultatelor finale, în situaţia în care candidatul este declarat “admis”, să treacă şi prin probele eliminatorii, respectiv examinarea psihologică, contravizita medicală și evaluarea performanței fizice. Dar procedând în acest fel pot apărea situații în care candidați care obțin rezultate foarte bune și medii foarte mari la examenele scrise sunt respinși ulterior la probele fizice sau psihologice care sunt eliminatorii, ceea ce nu este tocmai normal. În toată istoria ministerului și a structurilor din subordine, la admitere s-au dat mai întăi probele eliminatorii și abia pe urmă s-a efectuat examinarea scrisă.
În acest sens, aş dori să cunosc când au fost decise aceste schimbări? Au fost acestea adoptate pentru perioada pandemiei de COVID-19? Aveţi în vedere o revenire la ordinea firească de examinare a candidaţilor înscrişi pentru admitere?
Viorel Sălan, deputat PSD