Meniu Principal

DEVA : Încă o investiție finalizată

Am participat  la recepția la terminarea lucrărilor de creștere a eficienței energetice a clădirilor în care funcționează Colegiul Național ,,Decebal” Deva de pe strada Oituz, nr. 8. Cele 3 corpuri de clădire (două clădiri școală și sala de sport) au fost reabilitate cu fonduri europene nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020, Axa Prioritară 3, și cu bani de la bugetul local.

Printre principalele lucrări executate s-au numărat:

  • lucrări de reabilitare termică (izolarea termică a părții opace a fațadelor, înlocuirea parțială a tâmplăriei exterioare existente, termo-hidroizolarea acoperișului, izolarea termică a planșeului peste subsol)

– reabilitarea sistemului de încălzire/climatizare/ventilare/ACM (instalație interioară de încălzire, instalație de preparare apă caldă de consum, instalație de ventilare mecanică, instalație de climatizare)

  • instalarea unor sisteme alternative de producere a energiei electrice/termice (pompe de căldură aer-apă, panouri termodinamice)

– reabilitarea/modernizarea instalației de iluminat (înlocuirea circuitelor de alimentare a tablourilor, a circuitelor de iluminat, prize și aparataje, corpuri de iluminat care utilizează tehnologia LED)

  • lucrări conexe (reparații tencuieli interioare/exterioare, montare glafuri, zugrăveli, modernizare grupuri sanitare cu facilități pentru persoanele cu dizabiltăți, refacerea trotuarelor, instalații de alarmare/semnalizare/protecție la incendiu etc.) Perioada de garanție a lucrărilor executate la clădirile în care funcționează Colegiul Național ,,Decebal” Deva este de 5 ani. Valoarea totală a acestui proiect este de 10.946.080, 24 lei  cu TVA (peste 2, 2 milioane de euro). Vom continua să investim în infrastructura educațională.

Prin modernizarea instituțiilor de învățământ, administrația publică locală investește într-un sistem cu toate facilitățile unei instituții de nivel european. Copiii noștri merită toate condițiile unui act educațional de calitate.

Nicolae-Florin Oancea

Primarul Municipiului Deva