Meniu Principal

Dan Bobouțanu: Continuăm investițiile în educație

Continuă lucrările la proiectul de reabilitare a clădirii Colegiului Național „Iancu de Hunedoara”

 Proiectul ce are ca scop creșterea eficienței energetice utilizată în clădirea Colegiului Național «Iancu de Hunedoara» este în plină desfășurare. La final, clădirea cu o vechime de 71 de ani va fi complet reabilitată, astfel încât elevii care învață aici să aibă toate condițiile pentru desfășurarea cursurilor la standarde ridicate.

Lucrările au început în 2020, iar proiectul are ca termen de finalizare 31 ianuarie 2022. Valoarea totală a proiectului este de 4.393.227,20 de lei, contribuția Uniunii Europene fiind de peste 3 milioane de lei.

Colegiul Național „Iancu de Hunedoara” beneficiază de lucrări de reabilitare care vor asigura crearea unor condiții optime de desfășurare a procesului de învățământ precum și reducerea consumurilor la utilități și îndeplinirea cerințelor privind securitatea la incendii.

„Continuăm investițiile în educație – după cum am mai spus, în municipiul Hunedoara vom reabilita, pe rând, toate clădirile grădinițelor, școlilor și liceelor, până când fiecare elev va putea spune, cu mândrie: «Eu învăț la Hunedoara!». Copiii trebuie să meargă la școală cu bucurie, să învețe într-un mediu curat, să aibă absolut toate condițiile necesare desfășurării actului de învățământ. Am început reabilitarea școlilor din primul an de mandat și ne vom opri doar atunci când și ultima școală va fi fost reabilitată. De fapt, nici atunci. Trebuie să mai construim o creșă!”, declară Dan Bobouțanu, primarul municipiului Hunedoara.

Clădirea Colegiului Național „Iancu de Hunedoara” va fi anvelopată, fațadele vor fi izolate termic, sistemul de încălzire și furnizare a apei calde va fi modernizat prin înlocuirea cazanului din centrala termică proprie, în scopul creșterii randamentului și al reducerii emisiilor echivalent CO2. Corpurile de încălzire vor fi înlocuite cu radiatoare și vor fi instalate sisteme alternative de producere a energiei electrice și/sau termice pentru consum propriu. De asemenea, vor fi instalate aici sisteme alternative de producere a energiei: centrală pe biomasă, în scopul reducerii consumurilor energetice din surse convenționale și a emisiilor de gaze cu efect de seră.

Instalația de iluminat va fi și ea reabilitată, iar corpurilor de iluminat fluorescent și incandescent le vor lua locul corpuri de iluminat cu eficiență energetică ridicată și durată mare de viață.

Odată cu realizarea măsurilor de creștere a eficienței energetice a clădirii, se vor repara elementele de construcție ale fațadei care prezintă potențial pericol de desprindere. De asemenea, va fi reparat acoperișul șarpantă. Vor fi reparate și trotuarele de protecție, în scopul eliminării infiltrațiilor la infrastructura clădirii.

În ce privește adaptarea infrastructurii pentru persoanele cu dizabilități, vor fi montate aici platforme oblice mobile pentru accesul pe verticală al persoanelor cu handicap ori dizabilități locomotorii.

Nu în ultimul rând, vor fi realizate lucrările necesare obținerii avizului de la Inspectoratul pentru Situații de Urgență; acestea cuprind: instalații de detectare, semnalizare și avertizare incendiu, instalații de limitare și stingere a incendiilor.