Meniu Principal

CJ Hunedoara: Anunț de consultare publică

În conformitate cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 831/2022 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, se supune consultării publice:

1 ,,Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei județene de dezvoltare a serviciilor sociale 2024 – 2034”.

    Proiectul de hotărâre va fi afișat în data de 06.06.2024 și poate fi consultat la Centrul de Informare a Cetaţeanului, la sediul ConsiliuluiJudețean Hunedoara, din Deva, str.1 Decembrie, nr.28, jud. Hunedoara, sau pe site-ul propriu al Consiliului Judeţean Hunedoara, la adresa de internet: www.cjhunedoara.ro. Propunerile, sugestiile și opiniile cu valoare de recomandare, cu referire la acest proiect de hotărâre, se pot depune în scris la sediul Consiliului Judeţean Hunedoara, prin poşta la adresa: Deva-330025, str. Bld 1 Decembrie 1918 nr.28, judeţul Hunedoara, sau prin intermediul poştei electronice la adresa: cjh@cjhunedora.ropână la data de 16.06.2024.

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice, vor specifica articolul sau articolele din proiect la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.