Meniu Principal

Casting la TAD

Teatrul de Artă Deva organizează casting pentru completarea distribuțiilor pentru spectacolele „Dragostea celor trei portocale„după Carlo Gozzi și „Un tramvai numit dorință„ de Tennessee Williams, spectacole care vor fi realizate în stagiunea 2021-2022.

Acest casting se va desfășura în două etape, selecția inițială fiind realizată prin expedierea unor materiale video (prin transfer online) pe adresa de mail contact@teatruldeartadeva.ro

Condiții participare:

-studii definitivate (arta actorului),vâsta 25-45 ani, prezentarea unui portofoliu video cu materiale realizate de către candidat, din repertoriul propriu.
Acesta trebuie să conțină o scurtă prezentare a candidatului, un monolog, 2 povestiri de gen diferit, interpretarea unei melodii și realizarea unui moment de dans (minim 2 minute).
Materialele video vor fi trimise prin transfer pe adresa de mail contact@teatruldeartădeva.ro, până la data de 15 august 2021, însoțite de un CV și o scrisoare de intenție.
Candidații selecționați vor fi contactați de către reprezentații Teatrului de Artă Deva până în data de 20 august 2021, ora 10,00.

Cea de a doua etapă a castingului va avea loc la sediul Teatrului de Artă Deva, str.1 Decembrie, nr 15, loc. Deva, județul Hunedoara, în data de 2 septembrie, ora 12,00.

Teatrul de Artă Deva este instituţie publică de spectacole de proiecte, de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea Consiliului Judeţean Hunedoara şi are ca scop principal promovarea şi reprezentarea pe scenă a creaţiei dramatice din patrimoniul naţional şi universal, continuarea tradiţiei teatrale locale, contribuind la permanentizarea unei vieţi culturale comunitare active şi bogată în mesaje educative. Aceasta instituţie face parte din categoria instituţiilor de proiecte culturale, cu deplină autonomie în stabilirea şi realizarea programelor proprii, în consens cu politicile culturale ale autorităţilor publice judeţene, concepute pentru a răspunde nevoilor comunităţii şi îşi desfăşoară activitatea pe baza programelor şi a proiectelor culturale propuse şi aprobate a se realiza într-o stagiune, an calendaristic sau o perioadă mai mare.

Ca teatru de proiecte, instituţia nu are potrivit art. 5 alin.(3) din Ordonanţa Guvernului nr. 21/ 2007 privind instituţiile şi companiile de spectacole sau concerte, precum şi desfăşurarea activităţii de impresariat artistic, modificată şi completată prin Legea nr. 353/2007, trupă artistică permanentă (actori, regizori, solişti etc.), angajaţi cu contract individual de muncă, putând reuni colective artistice doar pe durata unui proiect, dispune de bugetul necesar pentru remunerarea personalului, precum şi pentru plata colectivelor care realizează şi prezintă producţii artistice din cadrul programului TAD.