Meniu Principal

Biblioteca Județeană: „Cartea cult – Maestrul și Margareta”

Biblioteca Județeană „Ovid Densusianu” Hunedoara – Deva, cu sprijinul Consiliului Județean Hunedoara, organizează în ziua de 8 decembrie 2022, la ora 1330, în Sala „Liviu Oros” a Centrului Cultural „Drăgan Muntean” Deva, o manifestare cultural-educativă sub genericul „Cartea cult – Maestrul și Margareta”.

Activitatea se adresează în primul rând elevilor de liceu dar, desigur, la ea sunt invitați să participe toți cei care iubesc literatura de bună calitate. Din această literatură de bună calitate face parte și romanul „Maestrul și Margareta” a scriitorului Mihail Bulgakov (1891-1940), o carte de referință a literaturii ruse și universale. Acest roman își merită pe deplin apartenența la categoria așa-ziselor cărți-cult, capodopere ale literaturii, lecturi obligatorii pentru oricine dorește nu doar să-și cultive pasiunea pentru lectură, dar să și-o și rafineze.

Așa cum procedăm de fiecare dată, în fața publicului din sală se va face o prezentare structurată pe două paliere: viața lui Mihail Bulgakov și prezentarea pe larg a romanului său „Maestrul și Margareta”.

Biografia lui Mihail Bulgakov, bine documentată, urmărește toate etapele vieții autorului care, asemenea lui A. P. Cehov, a practicat în tinerețe medicina, meserie pe care o abandonează și se dedică scrisului către care simte o puternică chemare și unde vădește un talent excepțional. Scriitorul trăiește și creează într-o perioadă aflată sub semnul totalitarismului stalinist, într-o atmosferă de constrângeri, de teroare, de restrângere a oricărei năzuințe spre libertate. În aceste condiții, nuvelele și piesele de teatru, precum și primul său roman, „Garda albă”, toate scrise în anii 1920, se lovesc de ostilitatea criticii vremii și de piedici impuse de regimul bolșevic. Din anul 1929, creația lui Bulgakov nu mai vede lumina tiparului din cauza interdicției dictate de însuși Stalin. Vreme de zece ani, din 1930 și până în anul morții, 1940, Mihail Bulgakov va scrie capodopera sa, romanul „Maestrul și Margareta”, apreciat ca fiind una dintre cele mai bune creații epice din literatura rusă și universală.  Atmosfera de magie, de ireal și de absurd în care este îmbrăcat firul epic al romanului sugerează realitățile alienante din timpul regimului bolșevic tot mai opresiv. Acțiunile și cuvintele personajelor, odată decriptate, dezvăluie mesaje clare pe care le transmite autorul, mesaje cu puternic sens umanist. De pildă, dialogul dintre Pilat din Pont și Yoshua, personaje biblice din „romanul în roman”, pare desprins dintr-un interogatoriu la care erau supuși opozanții regimului sovietic ce aveau curajul să afirme că „… orice putere este o constrângere a oamenilor și va veni o vreme când nu va mai exista nici puterea cezarilor, nici un alt fel de putere. Omul va intra în împărăția adevărului și a dreptății, unde, în general, nu va fi nevoie de nici un fel de putere.”

„Maestrul și Margareta” nu este o lectură facilă, nu este o literatură de loisir. Structurată pe trei planuri, acțiunea și simbolurile trebuie înțelese, ori tocmai descifrarea acestora o urmărește prezentarea.

La finalul prezentării, participanților li se vor adresa întrebări din materialul pe care   l-au urmărit, cei care răspund corect fiind recompensați cu premii constând în cărți și diplome oferite de biblioteca județeană.

Cu deosebită considerație,

Manager,

Ioan Sebastian Bara