Meniu Principal

Angajaţii SPIGM au ecologizat spaţiul fostului restaurant Astoria

Echipele Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva au ecologizat spaţiul şi au blindat intrările în clădirea fostului restaurant Astoria.

 Angajaţii SPIGM vor ridica cu macaraua şi bucăţile de beton existente acolo, iar apoi vor nivela terenul.

De asemenea, au fost făcuți şi primii paşi concreţi pentru achiziţionarea ruinei fostului restaurant Astoria. Procedurile de cumpărare a clădirii sunt complexe, clădirea având în prezent doi proprietari: Societatea Astoria SRL Deva şi Societatea Transilvania SA Deva.

Clădirea va avea la final destinaţia de creşă şi grădiniţă

“Serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului Deva au demarat paşii legali necesari, astfel, s-a întrunit Comisia de Evaluare a oportunităţii de achiziţionare a imobilului construcţie situat pe strada Mihai Eminescu, nr. 132 (clădirea Astoria). Comisia a stabilit că este oportună achiziţionarea clădirii care va avea la final destinaţia de creşă şi grădiniţă, cu următoarele condiţii: efectuarea unei expertize tehnice care să stabiliească stadiul actual al clădirii, în special gradul de depreciere a structurii de rezistenţă, a tavanelor şi riscuri în exploatare, efectuarea unei evaluări de către un expert autorizat care să stabilească preţul real de pornire al negocierii în vederea cumpărării clădirii, lămurirea situaţiei juridice a terenului de sub clădire (Societatea Astoria SRL are notat dreptul de administrare şi folosinţă a unei cote indivize pe teren şi Societatea Transilvania SA are notat dreptul de folosinţă asupra celeilalte cote de teren din suprafaţa totală de 1430 metri pătraţi). Comisia a stabilit că este oportună şi achiziţionarea a două imobile (teren) în suprafaţă de 511 mp, respectiv 684 mp, aflate în proprietatea unei persoane fizice, în vederea amenajării accesului auto la clădirea Astoria şi a unei parcări ce va deservi creşa şi grădiniţa”, a declarat Florin Oancea, primarul municipiului Deva.

Se are în vedere lămurirea situaţiei juridice a terenului de sub clădire

Urmează fectuarea unei expertize tehnice care să stabiliească stadiul actual al clădirii, în special gradul de depreciere a structurii de rezistenţă, a tavanelor şi riscuri în exploatare și efectuarea unei evaluări de către un expert autorizat care să stabilească preţul real de pornire al negocierii în vederea cumpărării clădirii.

Trebuie avută în vedere lămurirea situaţiei juridice a terenului de sub clădire (Societatea Astoria SRL are notat dreptul de administrare şi folosinţă a unei cote indivize pe teren şi Societatea Transilvania SA are notat dreptul de folosinţă asupra celeilalte cote de teren din suprafaţa totală de 1430 metri pătraţi). De asemenea, Comisia a stabilit că este oportună şi achiziţionarea a două imobile (teren) în suprafaţă de 511 mp, respectiv 684 mp, aflate în proprietatea unei persoane fizice, în vederea amenajării accesului auto la clădirea Astoria şi a unei parcări ce va deservi creşa şi grădiniţa.

Primarul Devei a precizat că, în continuare urmează mai mulți pași care trebuie făcuți. Aceștea sunt: realizarea unei expertize tehnice a construcţiei de către un expert autorizat, termenul fiind jumătatea lunii februarie; întocmirea unui raport de evaluare a valorii de piaţă a clădirii şi terenului adiacent de către un evaluator atestat cu termenluna februarie; supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Deva a unui proiect de hotărâre privind însuşirea raportului de evaluare a clădirii şi a terenului adiacent şi stabilirea comisiei de negociere cu privire la preţul de achiziţie a clădirii şi a terenului, având termen luna martie; întrunirea comisiei de negociere în vederea stabilirii preţului final de achiziţie a clădirii şi terenului, având temen luna martie; supunerea spre aprobarea Consiliului Local al Municipiului Deva a unui proiect de hotărâre privind necesitatea şi oportunitatea achiziţionării clădirii şi a terenului, termen luna aprilie; achiziţionarea efectivă a clădirii fostului restaurant Astoria şi a terenului aferent.

“Vom include clădirea şi terenul pe lista de investiţii pentru anul 2020, vom elabora documentaţiile tehnico-economice şi vom executa lucrările efective pentru a amenaja acolo creşă şi grădiniţă”, a mai spus Florin Oancea, Primarul Municipiului Deva.

Echipele Serviciului Public de Întreţinere şi Gospodărire Municipală Deva au ecologizat spaţiul, au blindat intrările în clădire şi au încercuit perimetrul cu panouri de protecţie.

Vă reamintim că cetățenii municipiului Deva pot transmite către S.P.I.G.M. Deva sugestii, propuneri, sau opinii

“Cetăţenii oraşului se pot adresa Serviciul Public de Întreținere și Gospodărire Municipală Deva pentru prestarea unor activităţi economice cum ar fi: lucrări de întreţinere a spaţiilor verzi şi lucrări de doborât arbori şi tăieri de corecţie pe domeniul privat care se vor executa pe cheltuiala proprie a solicitanţilor, după obţinerea avizelor şi acordurilor legale, producţie şi vânzare material dendro-floricol, închiriere maşini şi utilaje. Pentru posibile informații suplimentare şi comenzi de lucru ne puteți contacta la sediul S.P.I.G.M. situate în municipiul Deva, str. Axente Sever nr. 40 sau la numărul de telefon 0744 354 828 ”,  a precizat Irinel Faur, directorul S.P.I.G.M. Deva.

Maria Hogman