Meniu Principal

Viorel Sălan: Dezvoltarea locală a fost una dintre prinipalele direcţii de acţiune ale guvernării PSD

Bilanț parlamentar 2016-2020

Dezvoltarea locală a fost una dintre prinipalele direcţii de acţiune ale guvernării PSD. De finanţări guvernamentale prin programele PNDL1 şi PNDL2 au beneficiat nenumărate localităţi şi comunităţi locale. Parlamentul României a sprijinit aceste politici dându-le caracter de lege

Legea muntelui

Un loc special și pentru Hunedoara îl ocupă Legea muntelui, devenita Legea nr.197/20.07.2018. Legea prevede, între altele: plată diferențiată pentru crescătorii de animale; subvenții pentru investiții de capital, credite bancare, bonificații la dobânzile bancare, credite bancare preferențiale, dobânzi reduse, pentru dezvoltarea fermelor și/sau a exploatațiilor agricole; constituirea de centre teritoriale de reproducție și selecție a animalelor pentru rumegătoare, care vor desfășura programe de selecție și de adaptabilitate la condițiile zonei montane, în colaborare cu unitățile de cercetare-dezvoltare-inovare; organizarea la nivel intercomunal a unor târguri pentru animale și expoziții agricole, la nivel de bazine, văi, în intramontan, susținută de administrația publică locală, cu sprijinul consiliilor județene și al direcțiilor pentru agricultură județene.

Pachet de alte legi dedicate susţinerii economiei din zona montană

Această lege a fost însoţită de un pachet de alte legi dedicate special susţinerii economiei din zona montană, ca de exemplu:

Legea nr.332/21.12.2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane, Legea nr. 296/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare lapte în zona montană, Legea nr. 330/2018 privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană, Legea nr.334/2018 pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană, s.a.

 Comandat de PSD – Partidul Social Democrat, Organizația județeană Hunedoara, CMF 11200020